1. ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Θεωρία του Υλοζωϊσμού 
          
Αυτή η θεωρία δεν αναγνωρίζει καθόλου τη λεγόμενη ανόργανη ύλη, πουθενά στο σύμπαν, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλες οι μορφές δομούνται από απειροελάχιστες ζωές, που στην ολότητά τους - μικρή ή μεγάλη - αποτελούν μια Ζωή, και ότι αυτές οι σύνθετες ζωές, με τη σειρά τους, είναι συγκροτημένο μέρος μιας ακόμη μεγαλύτερης Ζωής.

Έτσι τελικά έχουμε τη μεγάλη εκείνη κλίμακα ζωών, που εκδηλώνεται σε μια μεγαλύτερη έκφραση και που καλύπτει όλη την απόσταση, από τη μικροσκοπική ζωή που ονομάζεται άτομο (με το οποίο ασχολείται η επιστήμη) μέχρι την απέραντη εκείνη ατομική ζωή που ονομάζουμε ηλιακό σύστημα.
Εσωτερική Ψυχολογία, Τ. Ι, σ. 149


Οι Εσωτερικές Διαφορές Ανάμεσα σε ένα Ηλιακό Σύστημα και έναν Αστερισμό

Ένα ηλιακό σύστημα απαρτίζεται από έναν ήλιο ως κεντρικό εστιακό σημείο, με μια σειρά πλανητών που τον συνοδεύουν και που διατηρούνται με μαγνητική αλληλεπίδραση στις τροχιές τους γύρω απ’ αυτόν τον ήλιο.

Ένας αστερισμός απαρτίζεται από δυο ή περισσότερα ηλιακά συστήματα ή σειρές ήλιων, με τους πλανήτες που τους συνοδεύουν. Τα συστήματα αυτά συγκρατούνται μαζί σε συνεκτικό σύνολο από την ισχυρή αμοιβαία σχέση των ήλιων, που η μαγνητική σχέση τους είναι με τέτοιο τρόπο ισορροπημένη, που αποκρυφιστικά "βαδίζουν την Ατραπό μαζί, ο ένας μέσα στην ακτίνα δράσης του άλλου"· διατηρούν τις μεταξύ τους σχετικές αποστάσεις και ζωογονούν τους πλανήτες τους, αλλά και ταυτόχρονα διατηρούν μια ισότητα στην ισορροπία και την επίδραση. Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις αυτή η ισορροπία διαταράσσεται και παρατηρείται μια αύξηση ή ελάττωση της επίδρασης και της μαγνητικής δύναμης.
Εσωτερική Ψυχολογία, Τ. Ι, σ. 152


Ο Πλανήτης μας, η Γη

....Εδώ θα μπορούσε να τεθεί ένα ερώτημα: Πως γίνεται ένας μικρός μη ιερός πλανήτης να θεωρείται τόσο μεγάλης σπουδαιότητας, ώστε αυτές οι μεγάλες Ζωές να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του νου της ανθρωπότητας;

Η απάντηση είναι ότι δεν ενδιαφέρονται. Η ανθρωπότητα είναι αυτή που ασχολείται – υπό την παρόρμηση των μεγάλων ενεργειών που εισρέουν και απορρέουν -  με το πρόβλημα της νοητικής ανάπτυξης. Σε τελική ανάλυση, το πρόβλημα της ανταπόκρισης και της ερμηνείας των επαφών του περιβάλλοντος, είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να βρεθεί σε κάθε πλανήτη, και ιδιαίτερα στους μη ιερούς πλανήτες. Αυτή η ανταπόκριση πρέπει να εφελκυστεί, όχι μόνο μέσα στο τέταρτο βασίλειο στη φύση, αλλά σε όλα τα βασίλεια.......

Θα μπορούσαμε να πούμε (προκειμένου να γίνει το θέμα μας πιο κατανοητό σε σας) ότι η εξελικτική διαδικασία - από τη σκοπιά της συνηθισμένης ανθρώπινης ύπαρξης - είναι να κάνει τον μη ιερό πλανήτη μας, τη Γη μας, να ανταποκρίνεται στις κοσμικές κρούσεις, επιφέροντας με αυτόν τον τρόπο μια αλληλοσχετιζόμενη και εσωτερική ολοκλήρωση μέσα στο λογοϊκό σώμα έκφρασης.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 493-494

Ελάχιστη σημασία έχει δοθεί στις ενέργειες οι οποίες επενεργούν συνεχώς στον πλανήτη μας από άλλους αστερισμούς ή από τους πολλούς "συγκαλυμμένους" πλανήτες. Σύμφωνα με την Αιώνια Σοφία το δικό μας ηλιακό σύστημα περιλαμβάνει περίπου εβδομήντα από τους τελευταίους.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 6


Το Ηλιακό μας Σύστημα

Το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα σύστημα στο οποίο η ευαισθησία στην επαφή είναι η κύρια ποιότητα. Βρίσκεται στη διαδικασία να αποκτήσει κοσμική [συμπαντική] επίγνωση. Οδηγείται από την ανάγκη και από τις κοσμικές συνθήκες στο περιβάλλον του, για να αναπτύξει την αγάπη-σοφία,  λέξεις που αμφότερες περιγράφουν και εκφράζουν την όψη συνείδηση.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 493-494

Αυτή καθαυτή ως οντότητα [το ηλιακό σύστημα] αποτελεί ακέραιο μέρος μιας ακόμη μεγαλύτερης ζωής που εκφράζεται μέσα από επτά ηλιακά συστήματα, εκ των οποίων ένα είναι το δικό μας.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 8

Το κέντρο μέσα στο κοσμικό σώμα του ΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ, και του οποίου (κέντρου) ο δικός μας ηλιακός Λόγος η ενσωματωμένη δύναμη, είναι το κέντρο καρδίας ......Οι ιεροί πλανήτες, μαζί με ορισμένες παρεμφερείς αιθερικές σφαίρες μέσα στον αξεπέραστο δακτύλιο, αποτελούν τμήματα αυτού του κέντρου καρδίας και είναι "πέταλα μέσα στο λωτό" ή μέσα στο κέντρο καρδίας εκείνης της μεγάλης άγνωστης Ύπαρξης.....Θα γίνει λοιπόν φανερό στον προσεκτικό σπουδαστή ότι η όλη δύναμη και ενέργεια του συστήματος και η ποιότητα της ζωής του είναι εκείνη που καλούμε (χρησιμοποιώντας κατ’ ανάγκη ανεπαρκείς και παραπλανητικές λέξεις) ΑΓΑΠΗ.
Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός, σ. 511-512


Τα Επτά Ηλιακά Συστήματα

Αυτό [το αιθερικό σώμα του ηλιακού συστήματος] σχετίζεται με τα αιθερικά σώματα των έξι άλλων ηλιακών συστημάτων, τα οποία - μαζί με το δικό μας - συγκροτούν μια κοσμική ενότητα. Μέσα σ’ αυτήν την ενότητα εισρέουν ενέργειες και δυνάμεις από ορισμένους μεγάλους αστερισμούς......Απ' άκρου σε άκρο αυτού του κοσμικού χρυσού ιστού σημειώνεται συνεχής κυκλοφορία ενεργειών και δυνάμεων και σε αυτό συνίσταται η επιστημονική βάση των αστρολογικών θεωριών.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 11

Όσον αφορά την επίδραση των επτά ηλιακών συστημάτων, θα υπαινιχθώ (δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω) ότι συνδέονται αστρολογικά με τους αστερισμούς της Μεγάλης Άρκτου, των Πλειάδων και του Σειρίου. Σχετίζονται στενά με αυτούς (τους αστερισμούς), αλλά η ακριβής τους επίδραση περνά μέσα από διαβίβαση, οπότε  δεν μπορεί να λεχθεί μέχρι στιγμής ότι παράγει κάποια αξιοσημείωτα αποτελέσματα, πάνω στην ανθρωπότητα και στα άλλα βασίλεια της φύσης......Αργότερα στην εξελικτική διαδικασία, θα έλθει η αναγνώριση και ανταπόκριση...........
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 29


Ο Ένας Για Τον Οποίον Τίποτε Δεν Μπορεί Να Ειπωθεί

…Η κοσμική αυτή Ύπαρξη που εκφράζεται μέσω επτά κέντρων δύναμης, εκ των οποίων το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα.
Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός, σ. 553-554

…Ο οποίος ενσωματώνει τον ηλιακό μας Λόγο ως  ένα κέντρο μέσα στο Σώμα του, μαζί με άλλους έξι ακόμη ηλιακούς Λόγους, οι Οποίοι στο σύνολό Τους απαρτίζουν τα επτά κέντρα Του.
Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός, σ.  393


Ο Σείριος, η Μεγάλη Άρκτος και οι Πλειάδες

…Αυτή η επιστήμη [η Επιστήμη των Τριγώνων] πρέπει πάντα να προσεγγίζεται από τη σκοπιά των τριών βασικών ενεργειών: δηλ. εκείνες που έρχονται από τη Μεγάλη Άρκτο, από τις Πλειάδες και από το Σείριο, επειδή (όπως διαρρυθμίζονται σε χρόνο και χώρο) αυτοί οι τρεις τύποι της ενέργειας διαχύνονται μέσα από τα τρία μεγαλύτερα κέντρα, τη Σαμπάλλα, την Ιεραρχία και την Ανθρωπότητα.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 479
......Οι τρεις αστερισμοί που ελέγχουν και ενεργοποιούν το ηλιακό μας σύστημα: η Μεγάλη Άρκτος, οι Πλειάδες και ο Σείριος, επενεργούν με τη μεσολάβηση των επτά ακτίνων κι αυτές με τη σειρά τους εκφράζονται μέσα από τους δώδεκα αστερισμούς που απαρτίζουν το μεγάλο ζωδιακό τροχό.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 595

[Σείριος]....Ο Σείριος Λόγος είναι για τον ηλιακό μας Λόγο ό,τι είναι το ανθρώπινο Εγώ [ή ψυχή] για την προσωπικότητα.
Πραγματεία επί του  Κοσμικού Πυρός, σ. 592

....Εκείνη η εκπληκτική Πηγή ολόκληρης της πλανητικής μας ζωής, ο ήλιος Σείριος.......
Ακτίνες και Μυήσεις, σ. 687

[Η Μεγάλη Άρκτος]. Επτά άστρα της Μεγάλης Άρκτου είναι οι πηγές εκπόρευσης των επτά ακτίνων του ηλιακού μας συστήματος.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 85

Τα επτά άστρα…της Μεγάλης Άρκτου αντιστοιχούν στα επτά κέντρα κεφαλής μέσα στο σώμα εκείνου του Όντος [του Ενός Για Τον Οποίον Τίποτε Δεν Μπορεί Να Ειπωθεί].
Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός, σ. 182

Τα πρώτα "επτά άστρα" [της Μεγάλης Άρκτου] δεν είναι πλανητικά. Είναι τα ηγετικά άστρα επτά αστερισμών που στρέφονται γύρω από τη Μεγάλη Άρκτο.
Μυστική Δοξασία, ΙΙΙ, σ. 195, και Εσωτερική Αστρολογία, σ. 655-656

[Οι Πλειάδες] Οι Πλειάδες λογίζονται ως οι σύζυγοι των επτά Ρίσι της Μεγάλης Άρκτου.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 657

Οι αστερισμοί της Μεγάλης Άρκτου και των Πλειάδων συνιστούν το μέγιστο μυστήριο απόκρυφης φύσης.
Μυστική Δοξασία, Τ. ΙΙ, σ. 580

Το ηλιακό μας σύστημα μαζί με τις Πλειάδες και ένα από τα άστρα της Μεγάλης Άρκτου σχηματίζουν ένα κοσμικό τρίγωνο, ή ένα σύνολο τριών κέντρων μέσα στο Σώμα εκείνου ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ.
Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός, σ. 182


Οι Δώδεκα Αστερισμοί του Ζωδιακού

Ο καθαυτός τροχός του ζωδιακού ουσιαστικά είναι ένα κοσμικό κέντρο. Είναι ένας δωδεκαπέταλος λωτός, αλλά είναι ένας δωδεκαπέταλος λωτός μέσα στον χιλιοπέταλο λωτό μιας άγνωστης κοσμικής Οντότητας, του Ενός που αναφέρεται στα πρώτα βιβλία μου ως ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΧΘΕΙ.
Ακτίνες και Μυήσεις, σ. 339


Η Σχέση Μεταξύ Ακτινικών Ενεργειών και Ζωδιακών Ενεργειών

Θα διαπιστωθεί ότι ορισμένα μείζονα ρεύματα ρυθμιστικών ενεργειών σχετίζονται μεταξύ τους και με τη Γη μας και αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

1.  Τις ακτινικές ενέργειες που μας λέγεται ότι εκπορεύονται από τη Μεγάλη Άρκτο σε επτά ακτινοβόλα ρεύματα δύναμης.

2.  Τις εγγενείς ενέργειες των δώδεκα αστερισμών, οι οποίες αναμιγνύονται με τις ακτινικές ενέργειες  παράγοντας τον ουσιαστικό δυισμό της εκδηλωμένης ζωής και παρεμπιπτόντως ευθύνονται για τις ιδιόρρυθμες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στο τόξο της εξελικτικής εμπειρίας πάνω
στον πλανήτη μας.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 421-422

Θα ήθελα επίσης να τονίσω - χωρίς  ίσως να είναι απαραίτητο - ότι ο Σείριος, η Μεγάλη Άρκτος και οι Πλειάδες επενεργούν μέσω των δώδεκα αστερισμών..........
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 112


Το δικό μας Κεντρικό και Ρυθμιστικό Αστρο

.....Να θυμάστε επίσης ότι ο Ήλιος μας ταξιδεύει στο διάστημα (μεταφέροντας μαζί το ηλιακό μας σύστημα μέσα στη σφαίρα επιρροής του) γύρω από ένα κεντρικό και ρυθμιστικό άστρο το οποίο, όπως ορθά εικάζεται, υπάρχει μέσα στον αστερισμό του Ταύρου, ευρισκόμενο στις Πλειάδες. Παράλληλα, από την οπτική  του πλανήτη μας, μοιάζει σαν ο ήλιος να διέρχεται από τα δώδεκα σημεία του ζωδιακού. Αυτό σε μακροκοσμικό επίπεδο  συμβολίζει την έντονα εγωκεντρική στάση του ανθρώπινου πλάσματος, του μικρόκοσμου.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 111

Οι Πλειάδες σαν η κεντρική ομάδα του Ταύρου και της Αλκυόνης, μιας των επτά Πλειάδων, λογίζεται ότι είναι το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται το δικό μας σύμπαν.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 679

                 (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου