5. ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΕΣ


Ακτίνα δεν είναι παρά ένα όνομα για μια συγκεκριμένη δύναμη ή τύπο ενέργειας, με την έμφαση πάνω στην ποιότητα που εμφανίζει αυτή η δύναμη και όχι πάνω στη μορφική όψη που δημιουργεί. Αυτός είναι ένας αληθινός ορισμός μιας ακτίνας.
                                                Εσωτερική Ψυχολογία, Τ. Ι, σ. 316


[Τα] επτά άστρα της Μεγάλης Άρκτου είναι η Πηγή προέλευσης των επτά ακτίνων του ηλιακού μας συστήματος.
                                                Εσωτερική Αστρολογία, σ. 85


Η ακτίνα προδιαθέτει τον άνθρωπο για ορισμένες δυνατότητες και αδυναμίες και συνιστά την δική του αρχή  περιορισμού, ενώ ταυτόχρονα τον προικίζει με ιδιότητες. Διέπει τη μέθοδο μέσα στη μορφή που σχετίζεται με άλλες μορφές. Του προσδίδει χρωματισμό και ποιότητα, το γενικό του τόνο πάνω στα τρία πεδία της προσωπικότητας και διαπλάθει τη φυσική του εμφάνιση. Ορισμένες στάσεις του νου [στη νοοτροπία] που είναι εύκολες για έναν ακτινικό τύπο είναι δύσκολες για έναν άλλο.....Ορισμένες ψυχές, λόγω του πεπρωμένου της ακτίνας, απαντώνται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας ενώ ενδέχεται ένας συγκεκριμένος τομέας προσπάθειας να παραμένει ο ίδιος συγκριτικά, για πολλές εκδηλώσεις ζωής.
                                                Εσωτερική Ψυχολογία, Τ. Ι, σ. 128-129


Η ακτίνα της Προσωπικότητας βρίσκει το βασικότερο πεδίο δραστηριότητας και έκφρασής της στο φυσικό σώμα. Καθορίζει, την ροπή και το σκοπό τη ζωής, την εμφάνιση και την ενασχόλησή του. Γίνεται επιλεκτική ως προς την ποιότητα όταν επηρεάζεται από την εγωική ακτίνα… Η ακτίνα της προσωπικότητας παρασύρει σε χωριστική στάση και γίνεται αίτιο απόσπασης από τον όμιλο των ψυχών του οποίου η προσωπικότητα αποτελεί εξωτερίκευση…

Η εγωική ακτίνα παρασύρει σε ομαδική συνείδηση και απόσπαση από τις εξωτερικές μορφές, καθώς γίνεται αίτιο προσκόλλησης στη πλευρά ζωή της εκδήλωσης και στο υποκειμενικό όλον.
                                              Εσωτερική Ψυχολογία, Τ. Ι, σ. 406-407


Όταν η ακτίνα της προσωπικότητας προβαίνει ευδιάκριτα και δεσπόζει και οι ακτίνες των τριών σωμάτων υποτάσσονται σ' αυτή, τότε λαμβάνει χώρα η μεγάλη μάχη μεταξύ της ακτίνας του εγώ ή ψυχής, και της ακτίνας της προσωπικότητας… Τελικά η ακτίνα ή επίδραση της ψυχής αποβαίνει ο δεσπόζων παράγοντας, και οι ακτίνες των κατωτέρων σωμάτων γίνονται υποακτίνες αυτής της ακτίνας που έχει τον έλεγχο.
                                              Εσωτερική Ψυχολογία, Τ. Ι, σ. 402-403


Οι ακτίνες με τον καιρό δημιουργούν ένα παγκόσμιο πρότυπο στάσης, το οποίο σχηματοποιεί όλες τις πλανητικές μορφές και αυτό μαρτυρεί την εσωτερική δύναμη των διαδικασιών της εξέλιξης. Αυτή η τάση για δημιουργία προτύπων αναγνωρίζεται σήμερα από τη σύγχρονη ψυχολογία σε σχέση με τα ανθρώπινα όντα, με αποτέλεσμα να ταξινομείται και μελετάται η συναισθηματική ή διανοητική τους στάση . Το ίδιο  συμβαίνει επίσης με τα έθνη και τις φυλές......

Τα πρότυπα συγκινησιακής και νοητικής στάσης αποτελούν τη θετική και την αρνητική όψη της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, ενός έθνους ή μιας φυλής. Το πρότυπο της ψυχής δίνει την προδιάθεση και τον πνευματικό σκοπό, τον αξεπέραστο δακτύλιο ή πεπρωμένο που η πνευματική αρχή κατορθώνει τελικά να επιβάλει στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ενός έθνους ή μιας φυλής.
                                                Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 57-58


Στην τελική ανάλυση η ιστορία συνολικά δεν είναι παρά η καταγραφή των επιδράσεων αυτών των ενεργειών ή ακτινοβολιών (ακτίνες, με άλλα λόγια) καθώς αυτές επενεργούν στην ανθρωπότητα κατά τα πολλά και διάφορα στάδια της εξελικτικής ανάπτυξης...... Για να καταλάβουμε τι λαμβάνει χώρα σήμερα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι ενέργειες είναι επτά. Αποκαλούνται με διαφορετιά ονόματα σε διάφορα μέρη, αλλά για το δικό σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τα επτά ονόματα που ακολουθούν:
                                                 Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 3


1.      Η Πρώτη Ακτίνα της Θέλησης, του Σκοπού ή της Δύναμης, που στα μέρη των χριστιανών ονομάζεται ενέργεια της Θέλησης του Θεού. Πολλοί μεγάλοι επικυρίαρχοι του κόσμου βρίσκονται σε αυτή την ακτίνα, όπως ο Ιούλιος Καίσαρας.

Ανώτερη έκφραση:   Η επιστήμη της διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης.
Κατώτερη έκφραση: Σύγχρονη διπλωματία και πολιτική.

2.      Η Δεύτερη Ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας, που συχνά ονομάζεται Αγάπη του Θεού. Ο Χριστός και ο Βούδας βρίσκονται πάνω σε αυτή την ακτίνα. Είναι η μεγάλη ακτίνα της διδασκαλίας.

Ανώτερη έκφραση:   Η διαδικασία της μύησης όπως διδάσκεται την Ιεραρχία των Διδασκάλων.
Κατώτερη έκφραση: Θρησκεία.

3.      Η Τρίτη Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης, που ονομάζεται η Διάνοια του Θεού. Η μάζα της νοήμονος ανθρωπότητας βρίσκεται πάνω σε αυτή την ακτίνα.

Ανώτερη έκφραση:  Μέσα επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης. Ραδιόφωνο, τηλεγραφία, τηλέφωνο και μέσα μεταφοράς.
Κατώτερη έκφραση:  Η χρήση και η διάδοση του χρήματος και του χρυσού.

4.      Η Τέταρτη Ακτίνα της Αρμονίας μέσω Σύγκρουσης, που επηρεάζει εκτεταμένα στην ανθρώπινη οικογένεια. Ζηλωτές, αγωνιζόμενοι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Οι εργάτες της ενότητας εμφανίζονται σε αυτή τη γραμμή.

Ανώτερη έκφραση:   Το τεκτονικό έργο, βασισμένο στη διαμόρφωση της Ιεραρχίας και σχετιζόμενο με την Ακτίνα ΙΙ.
Κατώτερη έκφραση: Αρχιτεκτονικές κατασκευές. Ο σύγχρονος πολεοδομικός σχεδιασμός.

5.      Η Πέμπτη Ακτίνα της Συγκεκριμένης Γνώσης ή Επιστήμης, που είναι τόσο ισχυρή αυτό τον καιρό. Επιστήμονες και άνθρωποι που είναι καθαρά νοητικοί και ελέγχονται μόνο από το νου, βρίσκονται πάνω σε αυτή την ακτίνα.

Ανώτερη έκφραση: Η επιστήμη της Ψυχής. Εσωτερική ψυχολογία.
Κατώτερη έκφραση: Σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα.

6.      Η Εκτη Ακτίνα της Ευλάβειας ή του Ιδεαλισμού, που αποφέρει τις τρέχουσες ιδεολογίες. Αρκετοί από τους Εκκλησιαστικούς όλων των παγκόσμιων θρησκειών εμφανίζονται σε αυτή τη γραμμή. Περιλαμβάνει επίσης φανατικούς όλων των σχολών σκέψης που επιζητούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους στους άλλους.

Ανώτερη έκφραση:   Χριστιανισμός και τα θρησκευτικά παρακλάδια. Σημειώστε τη σχέση με την Ακτίνα ΙΙ.
Κατώτερη έκφραση: Εκκλησίες και θρησκευτικές οργανώσεις.

7.      Η Έβδομη Ακτίνα της Τελετουργικής Τάξης που δημιουργεί τις νέες μορφές πολιτισμού. Τέκτονες. Χρηματοδότες. Μεγάλοι επιχειρηματίες και οργανωτές κάθε είδους βρίσκονται πάνω σε αυτή την ακτίνα.

Ανώτερη έκφραση:   Όλες οι μορφές λευκής μαγείας.
Κατώτερη έκφραση: Πνευματισμός στις κατώτερες όψεις του.

[Προσαρμοσμένο από το Μαθητεία στη Νέα Εποχή, Τ. Ι, σ. ΧΙΙΙ-ΧΙV, Το Πεπρωμένο  των Εθνών, σ. 3-4 και Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων, σ. 411-412].


Αυτές οι ενέργειες επιδρούν ακατάπαυστα στην ανθρωπότητα, αποφέρουν αλλαγές, εκφράζονται μέσω της διαδοχής πολιτισμών και πολιτιστικών πλαισίων και χαρακτηρίζουν τις πολυάριθμες φυλές και τα έθνη.
           
Αυτό κατά κανένα τρόπο δεν παρεμβαίνει στην ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης. Αυτές οι δυνάμεις έχουν τόσο την ανώτερη όσο και την κατώτερη όψη τους, ενώ οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σ’ αυτές ανάλογα με τη διανοητική και πνευματική τους ανάπτυξη. Το ίδιο κάνουν και τα έθνη και οι φυλές σαν σύνολο. Η ανθρωπότητα έχει φθάσει σήμερα σε ένα σημείο όπου υπάρχει μια υπερβολικά ευαίσθητη ανταπόκριση σε ό,τι είναι ανώτερο και καλύτερο.
                                                           Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 4    (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου