6. ΔΩΔΕΚΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟ


1.      Αν θα αντικαταστήσει ο ερευνητής αστρολόγος τους παραδοσιακούς εξωτερικούς πλανήτες με τους εσωτερικούς πλανήτες (και τους έχω υποδείξει σε σχέση με τα σημεία του ζωδιακού), θα αποκτήσει αρκετές καθοδηγητικές πληροφορίες και (αν επιμείνει) την επαλήθευση των ιδεών μου.

2.      Αν θα διακρίνει ανάμεσα στις επιδράσεις των ιερών πλανητών και των μη ιερών, θα βρει ότι οι ιεροί πλανήτες επιχειρούν να συγχωνεύσουν την προσωπικότητα και να την κάνουν όργανο της ψυχής ενώ οι μη ιεροί πλανήτες επηρεάζουν πιο συγκεκριμένα τη φύση της μορφής. Τότε θα μπορεί να διαχυθεί αρκετό φως στην έλξη ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων.

3.      Αν θα μελετήσει τη "ρευστή περιοχή" όπου περνούν σε δράση οι πλανήτες που συγκαλύπτονται από τον Ήλιο και τη Σελήνη, και αντιληφθεί ότι πρέπει να κρίνει (από μια μελέτη του χάρτη του ατόμου με το οποίο ασχολείται και με την όποια γνώση μπορεί να διαθέτει) ποιο είναι το σημείο στην εξέλιξη που έχει προσεγγιστεί και ποιος από τους τρεις καλυμμένους πλανήτες είναι ο κυβερνήτης, θα αποκτήσει  μεγάλη ενορατική κατανόηση.

Θα βρει ότι ο ίδιος είναι ικανός να ρίχνει πολύ φως πάνω στο πρόβλημα του δοκίμου μαθητή όταν εξετάζει τους εξωτερικούς κυβερνήτες και πάνω στα προβλήματα των μαθητών όταν θα ασχολείται με τους εσωτερικούς κυβερνήτες.
                                                            Εσωτερική Αστρολογία, σ. 510


Θα αντιληφθείτε ότι όσον αφορά τον άνθρωπο ασχολούμαι μόνο με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πλανήτες και τα κέντρα και μόνο υπό μια γενική και ευρεία έννοια, επειδή εκείνη η αλληλεπίδραση εξαρτάται από:

1.    Το σημείο της εξέλιξης.

2.  Το αν η εστίαση της ζωής είναι
            (α) Κάτω από το διάφραγμα.
            (β) Πάνω από το διάφραγμα.
            (γ) Στη διαδικασία της μεταφοράς από το κατώτερο στο ανώτερο.

3.  Τις ακτίνες της προσωπικότητας και της ψυχής.

4.  Την κατάσταση των κέντρων και από το αν έχουν αφυπνιστεί, αν αφυπνίζονται ή αν ακόμη ηρεμούν.


Μόνο αυτές οι γενικεύσεις είναι δυνατό να γίνουν, επειδή το θέμα είναι αχανές και οι λεπτομέρειες στον κόσμο των αποτελεσμάτων είναι απεριόριστες. Μια άλλη περιπλοκή βρίσκεται στο γεγονός ότι ενώ υπάρχουν επτά μεγαλύτερα κέντρα, οι πλανήτες οι οποίοι - σε χρόνο και χώρο - καθορίζουν τα κέντρα είναι δώδεκα.

Τα κέντρα των μυημένων έχουν κυβερνήτες μόνο τους επτά ιερούς πλανήτες. Οι μέσοι άνθρωποι έχουν για κυβερνήτες μερικούς από τους ιερούς πλανήτες και μερικούς από τους μη ιερούς. Τον ανεξέλικτο άνθρωπο ελέγχουν οι πέντε μη ιεροί πλανήτες, αλλά το κέντρο της καρδιάς και της κεφαλής βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο δυο ιερών πλανητών, οποίοι καθορίζονται ανάλογα με τις ακτίνες της ψυχής και της προσωπικότητας.

Καθώς ο ακτινικός τύπος δεν προβάλλει μέχρι να υπάρξει ένα μέτρο υψηλής ανάπτυξης, θα σας γίνει φανερό ότι το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Οι δογματικές βεβαιώσεις δεν είναι δυνατές μέχρι να υπάρξει μια τέτοια εποχή που ο αστρολόγος θα είναι σίγουρος για τις δυο βασικές ακτίνες του ατόμου.


Όμως ορισμένες βασικές βεβαιώσεις μπορούν να γίνουν:

1.  Όλα τα κέντρα κυβερνιούνται από τη μια ή την άλλη από τις ακτίνες….

2.  Οι ακτίνες χρησιμοποιούν τους πλανήτες ως παράγοντες διαβίβασης και ξέρουμε ποιες ακτίνες – στον παρόντα   παγκόσμιο κύκλο – σχετίζονται με ποιους πλανήτες. Έχουν ως εξής:


Ιεροί Πλανήτες                                                
1. Ήφαιστος....................1η ακτίνα                
2. Ερμής..........................4η ακτίνα                
3. Αφροδίτη.....................5η ακτίνα               
4. Δίας.............................2η ακτίνα                
5. Κρόνος........................3η ακτίνα                 
6. Ποσειδών....................6η ακτίνα                   
7. Ουρανός......................7η ακτίνα

Μη Ιεροί Πλανήτες
1. Άρης.....................6η ακτίνα
2. Γη...............…......3η ακτίνα
3. Πλούτων..............1η ακτίνα
4. Σελήνη….............4η ακτίνα
(καλύπτει ένα κρυμμένο πλανήτη)
5. Ήλιος…...............2η ακτίνα


3.  Η μέση ανθρωπότητα κυβερνιέται από τους εξωτερικούς πλανήτες. Η αναπτυγμένη ανθρωπότητα, οι μαθητές και οι μυημένοι, από τους εσωτερικούς πλανήτες.

4.  Το σημείο του Ηλιου  - με τους εξωτερικούς πλανητικούς κυβερνήτες - κυβερνά την προσωπικότητα, υποδείχνει την κληρονομιά και τον εξοπλισμό και είναι το συνολικό άθροισμα όσων υπήρξαν, παρέχοντας έτσι το θεμέλιο.

5.  Ο ωροσκόπος, με τους εσωτερικούς πλανητικούς κυβερνήτες υποδείχνει το σκοπό της ψυχής και δείχνει το δρόμο για το μέλλον προσφέροντας την ευκαιρία.

6.  Ένα ωροσκόπιο που φτιάχνεται με βάση το ηλιακό ζώδιο αρκεί  για τη συνηθισμένη ανθρωπότητα. Οι εξωτερικοί πλανήτες κυβερνούν και ο άνθρωπος ζει μέσα στους περιορισμούς των δώδεκα οίκων. 

7. Το ωροσκόπιο που δομείται γύρω από τον ωροσκόπο, με τους εσωτερικούς πλανήτες να κυβερνούν, εκφράζει το πεπρωμένο του μαθητή. Όπως σας είπα, ο μαθητής θα ανταποκριθεί αργότερα στις επιδράσεις των δώδεκα βραχιόνων των τριών Σταυρών, καθώς διαχύνουν τις επιρροές τους μέσα από τους εσωτερικούς πλανητικούς κυβερνήτες χρησιμοποιώντας τους δώδεκα οίκους.

8.  Το ηλιακό ζώδιο, που εξουσιάζεται από τους κυβερνώντες  εσωτερικούς πλανήτες και ο ωροσκόπος που κυβερνιέται επίσης από τους εσωτερικούς πλανήτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δυο τους ώστε να καταστρωθεί το ωροσκόπιο του μυημένου. Όταν τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο, θα εμφανιστεί η εξωτερική ζωή του μυημένου στους τρεις κόσμους καθώς και η εσωτερική ζωή της υποκειμενικής πραγμάτωσης. Ο τρόπος αυτής της υπέρθεσης θα είναι ένα στοιχείο της νέας αστρολογίας.

9.  Όταν καταστρώνεται ένας αστρολογικός χάρτης με το ηλιακό σημείο, με τους εξωτερικούς κυβερνήτες, και με των ωροσκόπο, με τους εσωτερικούς κυβερνήτες, και μπαίνει ο ένας πάνω στον άλλο, θα εμφανιστεί το πρόβλημα του μαθητή σε οποιαδήποτε ενσάρκωση.


Αν αυτές οι δηλώσεις προστεθούν στις τρεις που σας έδωσα προηγουμένως, θα έχετε δώδεκα προτάσεις για τις γραμμές πάνω στις οποίες πρέπει να γίνει η νέα αστρολογική έρευνα. Θα σας προσφέρουν την απόδειξη της ακρίβειας των αστρολογικών πορισμάτων και την εγγύηση της αλήθειας όσων σας λέω.
                                     Εσωτερική Αστρολογία, σ. 512-514            (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου