2. ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ


Επεξηγηματική Σημείωση

Καθώς μελετάμε αυτούς τους διάφορους αστερισμούς, θα σας έχει γίνει φανερό ότι η κύρια λειτουργία των πλανητών συνίσταται στο να αποτελούν παράγοντες διανομής για τις ενέργειες που εκπορεύονται από το ζωδιακό, καθώς συγκλίνουν μέσα στο ηλιακό μας σύστημα και έλκονται από τον πλανήτη μας…

Οι ενέργειες των διαφόρων ζωδίων έλκονται από διαφορετικούς πλανήτες ανάλογα με το δικό τους στάδιο ανάπτυξής και από εκείνο που εσωτερικά αποκαλείται "αρχαία σχέση" ανάμεσα στις οντότητες που δίνουν μορφή στους πλανήτες και τους αστερισμούς. Αυτή η σχέση υφίσταται ανάμεσα σε όντα και εδράζεται στο Νόμο της Συνάφειας. Ο νόμος της συνάφειας είναι αυτός που παράγει τη μαγνητική έλξη και τη δυναμική ανταπόκριση ανάμεσα σε αστερισμούς και σε πλανήτες μέσα στο ηλιακό σύστημα…
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 266-267

Οι ακτίνες χρησιμοποιούν τους πλανήτες ως παράγοντες μετάδοσης και γνωρίζουμε ποιες ακτίνες - σ' αυτόν τον παγκόσμιο κύκλο - σχετίζονται με διαφορετικούς πλανήτες… Η συνηθισμένη ανθρωπότητα κυβερνάται από τους εξωτερικούς πλανήτες. Η αναπτυγμένη ανθρωπότητα, οι μαθητές και οι μυημένοι από τους εσωτερικούς πλανήτες. [Οι πίνακες των αστερισμών και των αντίστοιχων πλανητικών κυβερνητών και ακτίνων, μαζί με λεπτομέρειες των ιερών και μη ιερών πλανητών, μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα].
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 513

...Μπορώ να δείξω το δρόμο για τη μελλοντική καθοδήγηση των αστρολόγων που έχουν μια εσωτερική τάση. Το θέμα πάντως είναι αρκετά δυσνόητο και αποθαρρύνει τους περισσότερους. Οι σχέσεις που πρόκειται να αποκατασταθούν, δεν είναι δυνατόν να βασίζονται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης, όπως συμβαίνει μερικές φορές κατά τον προσδιορισμό του ατομικού ωροσκοπίου, αλλά πάνω σε αποτελέσματα ενεργειών, που έρχονται κατευθείαν από τα ίδια τα ζώδια, ή δια μέσου ορισμένων πλανητικών κυβερνητών (που και πάλι είναι εξωτερικοί, εσωτερικοί ή ιεραρχικοί). Αυτά τα αποτελέσματα καθορίζονται και πάλι από την αλληλεπίδραση μεταξύ της ενέργειας των ακτίνων που κυβερνούν την ψυχή ή την προσωπικότητα του έθνους ή της χώρας που μας απασχολεί...

Οταν ο κόσμος αποκαταστήσει πάλι έναν κύκλο ειρήνης και δοθεί η ευκαιρία για περαιτέρω συνειδητή ανέλιξη, θα ανακαλυφθεί ότι αυτός ο εμβρυακός παράγοντας που ονομάζουμε ενόραση θα ακμάσει και θα γίνει μια αναγνωρισμένη έκφραση της ανθρώπινης συνείδησης, όπως η τωρινή διανοητική σύλληψη και νοητική αντίληψη της φυλής. Ωσότου να έλθει αυτή η εποχή ο αστρολόγος ερευνητής και να προχωρεί γεμάτος ελπίδα. Δεν μπορεί όμως να προσδοκά ακόμη πλήρη κατανόηση των όσων μεταδίδω εδώ.

Αυτές οι χώρες [Αυστραλία, Καναδάς, Ινδία, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Αφρική] συνδέονται με τη μητρική-χώρα [Μεγάλη Βρετανία] μέσω των πλανητικών κυβερνητών τους και σ’ αυτή τη δήλωση σας μεταδίδω μια συγκεκριμένη νύξη. Τα ζώδια συνδέονται με αυτά, αλλά σ’ αυτό το στάδιο της εξέλιξης οι πλανήτες ασκούν μεγαλύτερη επίδραση ...
                                                              Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 70-71

Σημείωση Συντάκτη: Λεπτομέρειες για τις Εμμεσες Ακτινικές Επιδράσεις δίνονται στο επόμενο Τμήμα (V, 3) με τίτλο Μια Ανάλυση Ορισμένων Χωρών.


    (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου