Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Η Νέα Θρησκευτική Επιστήμη

Η νέα αυτή θρησκευτική επιστήμη, για την οποία η προσευχή, ο διαλογισμός και οι τελετουργίες έχουν προετοιμάσει την ανθρωπότητα, θα εξασκήσει τους δικούς της ανθρώπους ώστε -σε καθορισμένες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους- να παρουσιάζουν την εκπεφρασμένη αίτηση των λαών του κόσμου για σχέση με το Θεό και για στενότερη πνευματική σχέση μεταξύ τους.

Το έργο αυτό, αν θα διεξάγεται ορθά, θα εφελκύσει ανταπόκριση εκ μέρους της αναμένουσας Ιεραρχίας και της Κεφαλής της, του Χριστού. Μέσω της ανταπόκρισης αυτής η πίστη των μαζών θα μεταβληθεί σε πεποίθηση ανθρώπων που γνωρίζουν. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μάζες των ανθρώπων θα αλλάξουν και θα πνευματικοποιηθούν ενώ τα δυο μεγάλα θεία κέντρα ενέργειας ή όμιλοι  - η Ιεραρχία και η ίδια η ανθρωπότητα - θα αρχίσουν να εργάζονται σε πλήρη αρμονία και ενότητα. Τότε η Βασιλεία του Θεού, κατά τρόπο πραγματικό και αληθινό, θα αρχίσει να λειτουργεί πάνω στη γη.

Εύκολα θα αντιληφθείτε ότι εδώ μας είναι δυνατόν να υποδείξουμε μόνο τις μεγάλες γενικές γραμμές της νέας παγκόσμιας θρησκείας. Η διεύρυνση της ανθρώπινης συνείδησης, που θα επέλθει σαν αποτέλεσμα της επικείμενης μεγάλης Προσέγγισης, θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να αντιληφθεί όχι μόνο τη σχέση της με την πνευματική ζωή του πλανήτη, τον "Έναν μέσα στον Οποίον ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε", αλλά θα δώσει και μια φευγαλέα εικόνα της σχέσης του πλανήτη μας με τον κύκλο των πνευματικών ζωών, που κινούνται εντός της τροχιάς του Ηλίου και με τον ακόμη μεγαλύτερο κύκλο των πνευματικών επιρροών, οι οποίες προσεγγίζουν το ηλιακό μας σύστημα, καθώς διαγράφει την τροχιά του στον Ουρανό (τους δώδεκα αστερισμούς του ζωδιακού κύκλου).

Η αστρονομική και αστρολογική έρευνα έχει αποδείξει αυτές τις σχέσεις και τις υφιστάμενες επιρροές· υπάρχουν όμως ακόμη εικασίες και πολλές ανόητες ερμηνείες και ισχυρισμοί. Ωστόσο η εκκλησία πάντοτε αναγνώριζε αυτά τα γεγονότα και η Βίβλος τα πιστοποίησε. "Οι αστέρες εκ της πορείας αυτών, επολέμησαν εναντίον του Σισάρα" (Κριτές ε', 29) [1] . "Δύνασαι να δεσμεύσεις τα γλυκείας επιρροάς της Πλειάδος;" (Ιώβ, λη', 31).[2]


Πολλά άλλα χωρία μαρτυρούν αυτόν τον ισχυρισμό εκείνων που γνωρίζουν. Πολλές εκκλησιαστικές εορτές έχουν καθοριστεί σε σχέση με τη σελήνη ή με κάποιον αστερισμό του ζωδιακού. Η έρευνα θα αποδείξει ότι αυτό πράγματι συμβαίνει και όταν μάλιστα καθιερωθεί το λειτουργικό της νέας παγκόσμιας θρησκείας σε ολόκληρο τον κόσμο, το γεγονός αυτό θα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες, που θα λαμβάνονται υπόψη.
Η Επανεμφάνιση του Χριστού, σ. 152-154

Οι Δώδεκα Εορτές των Πανσελήνων

....Τρεις Εορτές [του Πάσχα, του Βεσάκ και της Καλής Θέλησης, κατά τις πανσελήνους Κριού-Ταύρου-Διδύμων] τηρούνται ήδη σε όλο τον κόσμο, αν και προς το παρόν δεν συσχετίζονται μεταξύ τους και δεν αποτελούν μέρος μιας ενοποιημένης πνευματικής Προσέγγισης της ανθρωπότητας. Η ώρα πλησιάζει όπου και οι τρεις Εορτές αυτές θα τελούνται ταυτόχρονα σε όλον τον κόσμο και μέσω αυτών θα επιτευχθεί μια μεγάλη πνευματική ενότητα και θα σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα της μεγάλης Προσέγγισης, που είναι τόσο κοντά μας αυτή την εποχή, μέσω της ενωμένης επίκλησης της ανθρωπότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι υπόλοιπες πανσέληνοι θα αποτελούν μικρότερες Εορτές, αλλά θα αναγνωρίζεται επίσης ότι έχουν ζωτική σπουδαιότητα. Θα εδραιώσουν τις θείες ιδιότητες στη συνείδηση του ανθρώπου, ακριβώς όπως οι μεγαλύτερες Εορτές θα εδραιώσουν τις τρεις θείες όψεις. Αυτές οι όψεις και οι ποιότητες θα προσεγγίζονται και θα καθορίζονται από μια στενή μελέτη του ιδιαίτερου αστερισμού ή αστερισμών που επηρεάζουν εκείνους τους μήνες.

Για παράδειγμα ο Αιγόκερως (Δεκέμβριος) θα στρέφει την προσοχή προς την πρώτη μύηση, τη γέννηση του Χριστού στο σπήλαιο της καρδιάς και θα επισημαίνει την εκπαίδευση που απαιτείται για να επέλθει εκείνο το μεγάλο πνευματικό γεγονός στη ζωή του ατόμου. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα με σκοπό να σας υποδείξω τις δυνατότητες για πνευματική ανάπτυξη που θα μπορούσαν να δοθούν μέσα από μια κατανόηση αυτών των επιρροών και με σκοπό να αναζωογονήσω τις αρχαίες πεποιθήσεις επεκτείνοντάς τις στις μεγαλύτερες αθάνατες σχέσεις τους.

Επομένως έχουμε τα εξής:

Σαμπάλλα...............η όψη Θέληση του Θεού......Βεσάκ......Πανσέληνος     Μαίου (Ταύρος)
                                                                                                
    
Ιεραρχία..................η όψη Αγάπη του Θεού..........Πάσχα......Πανσέληνος Απριλίου (Κριός)
                                                                                                  

Ανθρωπότητα…….θεία Νοημοσύνη........Καλή Θέληση.......Πανσέληνος Ιουνίου (Δίδυμοι)
                                                                                                   

Οι εννέα Πανσέληνοι που απομένουν θα σχετίζονται με τα θεία χαρακτηριστικά και την ανάπτυξή τους στο ανθρώπινο γένος.

Έτσι οι  δώδεκα Εορτές θα αποτελέσουν μια αποκάλυψη της θειότητας. Θα παρουσιάζουν τα μέσα με τα οποία θα επέλθει αυτή η σχέση, πρώτα απ’ όλα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών με τα τρία μεγάλα πνευματικά κέντρα, τις τρεις εκφράσεις της θείας Τριαδικότητας. Οι μικρότερες Εορτές θα δίνουν έμφαση στην αλληλοσυσχέτιση του Συνόλου, εξυψώνοντας έτσι τη θεία παρουσίαση πέρα από το ατομικό και το προσωπικό, σε εκείνην του συμπαντικού θείου Σκοπού. Επομένως θα εκφραστεί πλήρως η σχέση του Συνόλου με το τμήμα και του τμήματος με το Σύνολο.

Συνεπώς η ανθρωπότητα θα επικαλείται την πνευματική δύναμη της Βασιλείας του Θεού, την Ιεραρχία. Η Ιεραρχία θα ανταποκρίνεται και τότε το σχέδιο του Θεού θα πραγματώνεται πάνω στη Γη. Η Ιεραρχία, σε μια ανώτερη στροφή του σπειροειδούς, θα επικαλείται το κέντρο της Θέλησης του Θεού, τη Σαμπάλλα, ή Σάνγκρι-λα, επικαλούμενη έτσι το Σκοπό του Θεού. Έτσι η Θέληση του Θεού θα εκπληρωθεί μέσω της Αγάπης και θα εκδηλωθεί με νοημοσύνη. Γι’ αυτό η ανθρωπότητα είναι έτοιμη και γι’ αυτό αναμένει η Γη.
Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας, σ. 421-422


             (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)


[1]  Είναι μετάφραση από την Αγγλική μετάφραση του Εβραϊκού  Κειμένου [στα ελληνικά η μετάφραση των 70 γράφει: ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισάρα].
[2] Είναι μετάφραση από την Αγγλική μετάφραση του Εβραϊκού  Κειμένου [στα ελληνικά η μετάφραση των 70 γράφει: συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν ᾿Ωρίωνος ἤνοιξας].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου