4. ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ


Τη στιγμή που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση της ίδιας της ψυχής του και επιχειρεί να ελέγξει το δικό του δρόμο στη ζωή, η καθαυτή επίδραση των πλανητών οπωσδήποτε εξασθενεί και συνεχώς λιγοστεύει. Ο χάρτης του ωροσκοπίου της προσωπικότητάς του δείχνει ατελέσφορος και συχνά είναι πολύ ανακριβής. Τότε η δύναμη που ελέγχει και κυβερνά είναι εκείνη που ρέει μέσα από τους πλανήτες και όχι η δύναμη των πλανητών καθαυτών. Τότε ο άνθρωπος γίνεται δεκτικός στις λεπτοφυέστερες και ανώτερες ενέργειες του ηλιακού συστήματος, καθώς και των δώδεκα κυβερνητών αστερισμών.
                                          Εσωτερική Αστρολογία, σ. 16


Καθώς έχουμε μελετήσει αυτούς τους διάφορους αστερισμούς θα σας έχει γίνει φανερό ότι η κύρια λειτουργία των πλανητών είναι να αποτελέσουν παράγοντες διανομής για τις ενέργειες που εκπορεύονται από το ζωδιακό, καθώς συγκλίνουν στο ηλιακό μας σύστημα και έλκονται από τον πλανήτη μας. Οι σπουδαστές χρειάζεται να κατανοήσουν ακόμη πιο διεξοδικά από ό,τι κάνουν, ότι η βάση των αστρολογικών επιστημών είναι η εκπόρευση, η διαβίβαση  και πρόσληψη ενεργειών και η μετουσίωσή τους σε δυνάμεις από την οντότητα που τις υποδέχεται....

Η ικανότητα να υποδέχεται και να επωφελείται από τις πλανητικές ενέργειες (που τις προσλαμβάνει ως εκπορεύσεις από κάποιο αστερισμό) εξαρτάται από το σημείο της εξέλιξης....και ισχυροποιούνται (αυτές οι ενέργειες) και μπορούν "να επηρεάζουν μαγνητικά " μόνον όταν ένας άνθρωπος έχει φθάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο ανάπτυξης, έχει γίνει πιο ευαίσθητος στις ανώτερες επιρροές και προετοιμάζεται να διανύσει την ατραπό....

Πάνω στον ανάστροφο τροχό, με τη διαμεσολάβηση των πλανητικών κυβερνητών (παραδοσιακών και εσωτερικών, και όλων ενιαία ενεργών), ο άνθρωπος πάνω στην ατραπό βρίσκει ότι ανταποκρίνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ενεργειών, που του έρχονται από πολλές μεριές και κατευθύνσεις, εξ ου  και  οι δυσκολίες του ανθρώπου πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας.

Όταν γίνεται μυημένος, αυτό το φάσμα των δονήσεων αυξάνει ταχέως και γίνεται δεκτικός σε εκείνες τις ενέργειες που τις έχουμε ταξινομήσει κάτω από τον όρο ιεραρχικές και οι οποίες αναφέρονται στις δώδεκα Δημιουργικές Ιεραρχίες.....Στο στάδιο της μύησης, οι ενέργειες των ζωδίων και των αστερισμών τους.....καταφθάνουν με πιο αγνή μορφή και  σε πιο ευθεία γραμμή, απ’ ό,τι πάνω στην Ατραπό της Μαθητείας και στα προηγούμενα στάδια της εξελικτικής ανάπτυξης.
                                          Εσωτερική Αστρολογία, σ. 266-269


Κάθε μύηση φέρνει σε θέση τον μυημένο να ελέγχει ορισμένες ενέργειες που σχετίζονται [με αυτήν την μύηση] και τον κάνει ικανό να γίνεται όλο και περισσότερο ένας εκγυμνασμένος χειριστής αυτών των ενεργειών.....κάθε μύηση σχετίζει το μυημένο με την ακτινική ενέργεια που αυτή αφορά, έτσι ώστε βαθμιαία (άσχετα ποια μπορεί να είναι η ακτίνα της ψυχής ή η ακτίνα της προσωπικότητάς του) να μπορεί να εργάζεται με την ποιότητα και τη δημιουργική όψη όλων των ακτίνων, μολονότι συνεχίζει να εργάζεται πάντα πιο εύκολα πάνω στην ακτίνα της δικής του ψυχής και βραδύτερα στην ακτίνα της Μονάδας.......
                                            Ακτίνες και Μυήσεις, σ. 557-558


Πλανητικοί Κυβερνήτες σε  Κατατάξεις

   Αστερισμός      Παραδοσιακός         Μαθητής              Ιεραρχίες

1.         Κριός..............Άρης..................Ερμής.........…....Ουρανός
2.         Ταύρος...........Αφροδίτη...........Ήφαιστος..….....Ήφαιστος
3.         Δίδυμοι...........Ερμής................Αφροδίτη...…....Η Γη
4.         Καρκίνος........Η Σελήνη.... .......Ποσειδών……..Ποσειδών
5.         Λέοντας..........Ήλιος..........…...Ήλιος..........…..Ήλιος
6.         Παρθένος........Ερμής................Η Σελήνη...........Δίας
7.         Ζυγός..............Αφροδίτη.....…..Ουρανός...........Κρόνος
8.         Σκορπιός.........Άρης.........….....Άρης............…..Ερμής
9.         Τοξότης..........Δίας..........……..Γη................…..Άρης
10.       Αιγόκερως......Κρόνος.....….....Κρόνος..............Αφροδίτη
11.       Υδροχόος.......Ουρανός.....…....Δίας...................Σελήνη
12.       Ιχθείς..............Δίας...........….....Πλούτων............Πλούτων

                                          Εσωτερική Αστρολογία, σ. 68, Πίνακας VI


Πλανητικοί Κυβερνήτες και οι Ακτίνες

Οι ακτίνες χρησιμοποιούν τους πλανήτες ως παράγοντες μεταβίβασης και γνωρίζουμε ποιες ακτίνες - σε αυτόν τον παγκόσμιο κύκλο - σχετίζονται με διαφορετικούς πλανήτες....Είναι οι εξής:

            Ιεροί Πλανήτες                                                Μη Ιεροί Πλανήτες

1. Ήφαιστος....................1η ακτίνα               1. Άρης....................6η ακτίνα
2. Ερμής..........................4η ακτίνα               2. Γη...............….....3η ακτίνα
3. Αφροδίτη.....................5η ακτίνα               3. Πλούτων.............1η ακτίνα
4. Δίας.............................2η ακτίνα               4. Σελήνη….............4η ακτίνα
5. Κρόνος........................3η ακτίνα                  (καλύπτει ένα κρυμμένο πλανήτη)
6. Ποσειδών....................6η ακτίνα               5. Ήλιος…...............2η ακτίνα
7. Ουρανός......................7η ακτίνα

Η μέση ανθρωπότητα κυβερνιέται από τους εξωτερικούς πλανήτες. Η αναπτυγμένη ανθρωπότητα, οι μαθητές και οι μυημένοι, από τους εσωτερικούς πλανήτες.
                                                        Εσωτερική Αστρολογία, σ. 513Σημείωση συντάκτη:

Οι επιδράσεις των πλανητικών κυβερνητών και οι αντίστοιχες ακτινικές επιρροές (όπως παρουσιάζονται στους ανωτέρω δυο πίνακες) αναλύονται λεπτομερώς και μπορούν να διαπιστωθούν ποιες είναι στο Τμήμα ΙΙΙ - με τίτλο Οι Δώδεκα Αστερισμοί - Οι Κυβερνήτες τους και οι Ακτινικές Επιρροές, και επίσης στο Τμήμα V3 - Μια Ανάλυση Ορισμένων Χωρών.    (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου