3. ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

(α)  ΓΑΛΛΙΑ

Τα ζώδια που ακολουθούν (κοσμική ενέργεια) και οι πλανήτες που μεταδίδουν ηλιακές και κοσμικές ενέργειες είναι οι παράγοντες σε ενσάρκωση που διέπουν τη Γαλλία σήμερα:

Το έθνος
1.  Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή........................Ιχθείς …... με κυβερνήτες Δία και Πλούτωνα                   
2.  Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα .....Λέων ……με κυβερνήτη Ηλιο

Το Παρίσι
3. Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή ……………….Παρθένος με κυβερνήτες  Ερμή, Σελήνη, Δία              
4. Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα……Αιγόκερως με κυβερνήτες Κρόνο και Αφροδίτη

5. Ακτίνα της Ψυχής........................................5η Ακτίνα της Συγκεκριμένης Γνώσης.

6. Ακτίνα της Προσωπικότητας……………...3η Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης.

7. Εμμεσης φύσεως Ακτινικές επιδράσεις, που έρχονται μέσω των πλανητικών κυβερνητών:

α.  Ακτίνα 2. - Αγάπη-Σοφία, μέσω Δία και Ηλίου. Αυτοί είναι οι πιο ισχυροί.
  
β.  Ακτίνα 1. - Δύναμη ή Θέληση, μέσω Πλούτωνα. Αυτή είναι επίσης η Ακτίνα του καταστροφέα και μπορεί να φέρει το θάνατο της επίδρασης  του Λέοντα.

 γ. Ακτίνα 3. - Ενεργός Νοημοσύνη μέσω του Κρόνου. Αυτή συνεργάζεται με την τρίτη ακτίνα της           προσωπικότητας της Γαλλίας και την εποχή αυτή ο Κρόνος προσφέρει την πιο συγκεκριμένη ευκαιρία μέσω της συγκέντρωσης της δύναμης που απαντάται τώρα στο Παρίσι.

δ. Ακτίνα 4. - Αρμονία μέσω Διαμάχης, μέσω του Ερμή. Μπορεί η Γαλλία να εργαστεί για την παγκόσμια αρμονία κατά τη μεταπολεμική περίοδο

ε. Ακτίνα 5. - Συγκεκριμένη Γνώση ή Επιστήμη, μέσω της Αφροδίτης. Εδώ με την πραγμάτωση της συνεργασίας με την ψυχική ακτίνα, που είναι επίσης η πέμπτη ακτίνα, μπορεί να επέλθει, δια του Γαλλικού έθνους, μια τελείωση της Ιχθυακής επίδρασης ή πνεύματος.

στ. Ακτίνα 4. - Αυτή τη φορά μέσω της Σελήνης, βοηθώντας έτσι την εργασία του Ερμή και δημιουργώντας αυτήν την απαραίτητη εσωτερική σύγκρουση που θα ελευθερώσει τη Γαλλία από το Λέοντα και από τον έλεγχο της εγωκεντρικής προσωπικότητάς της.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 74-75

Η Γαλλία είναι μια χώρα των Ιχθύων και του Λέοντα και το εγώ της εκφράζει η πέμπτη ακτίνα, της Συγκεκριμένης Γνώσης ή Επιστήμης ενώ την προσωπικότητα η ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης. Η ψυχή της Γαλλίας υποκειμενικά κυβέρνησε την Ευρώπη κατά το πιο σημαντικό και καθοριστικό μέρος της εποχής των Ιχθύων, που τώρα τελειώνει· χρωμάτισε και κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος των γεγονότων στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα και για πολλούς αιώνες με το Λέοντα της προσωπικότητάς της. Μετέδωσε τις ποιότητες των Ιχθύων στον πολιτισμό του τότε γνωστού κόσμου ενώ με την καθαρά Λεόντεια προσωπικότητά της - αυτοσυνείδητη, εγωκεντρική, εξαιρετικά ευφυή και ατομικιστική - κυβερνούσε την Ευρώπη.

Αυτή η προσωπικότητα της στο Λέοντα είναι υπεύθυνη για το έντονα εθνικιστικό πνεύμα των σύγχρονων Γάλλων και αυτή ακυρώνει σ’ αυτούς την πιο Υδροχοϊκή τάση για οικουμενική συνείδηση ή για έκφραση της προχωρημένης Ιχθυακής ψυχής που προσπαθεί να σώσει τον κόσμο. Η Γαλλία [για τους Γάλλους] προέχει του κόσμου. Το μάθημα που πρέπει να μάθει σήμερα η Γαλλία είναι ότι η σωτηρία των άλλων είναι ο σκοπός της Ιχθυακής της ψυχής και με αυτό συγκρούεται το ιδιοτελές συμφέρον του Λέοντα  - σύγκρουση της οποίας σιγά σιγά η Γαλλία αποκτά συνείδηση.

Η εγωϊκή ακτίνα της Γαλλίας είναι η Ακτίνα της Συγκεκριμένης Επιστήμης, και αυτή, εργαζόμενη σε συνδυασμό με την ενέργεια του πέμπτου ζωδίου, του Λέοντα, έχει δώσει στο γαλλικό λαό τη διανοητική του λάμψη και την επιστημονική του κλίση. Οι δυνάμεις της αποκρυστάλλωσης διαχύνονται μέσω του Παρισιού, η προσωπικότητα του οποίου κυβερνάται από τον Αιγόκερω ενώ η ψυχή του Γαλλικού έθνους γαλουχείται σ’ αυτή τη μεγάλη πρωτεύουσα μέσω της ψυχής της πόλης, που ενεργοποιείται από την Παρθένο και, ας μην ξεχνάμε ότι η Παρθένος είναι το πολικό αντίθετο των Ιχθύων και ότι το παιδίον Χριστός στην Παρθένο φθάνει σε πλήρη άνθιση στους Ιχθύς. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα της Γαλλίας.

Θα θυμάστε…ότι πριν από λίγα χρόνια υπέδειξα ότι από τη Γαλλία θα προέλθει μια μεγάλη ψυχολογική ή ψυχική αποκάλυψη που θα φέρει φώτιση στην παγκόσμια σκέψη. Αν θα μπορέσει να βγάλει στην επιφάνεια το αληθινά Ιχθυακό στοιχείο και παραμερίσει τα εγωιστικά και αυτό-προστατευτικά συμφέροντα του γαλλικού έθνους, τότε η Γαλλία θα ορθωθεί ελεύθερη μια μέρα να οδηγήσει πνευματικά τον κόσμο, όπως τόσο αποτελεσματικά είχε κάνει στην ιστορία του παρελθόντος, περισσότερο από πολιτικής και πολιτιστικής απόψεως, αλλά αυτό θα μπορεί να συμβεί μόνο αν η ακτίνα της προσωπικότητας υποταχθεί στην ακτίνα της ψυχής και ο Λέων θα μπορεί να ανταποκριθεί στην επίδραση του Υδροχόου κατά την επερχόμενη νέα εποχή που θα  κυριαρχεί ο Υδροχόος.

Ο Ήλιος, ως κυβερνήτης του Λέοντα, έκανε τη Γαλλία αυτό που ήταν, δηλαδή να ακτινοβολεί στην Ευρώπη επί αιώνες. Αυτό, όμως, ήταν η προσωπική και όχι η πνευματική όψη και η επίδρασή της δεν υπήρξε ποτέ πνευματική, με το αληθινό νόημα της λέξης. Εσωτερικά ο Πλούτων, ο ένας από τους κυβερνήτες των Ιχθύων, πρέπει να εργαστεί, επιφέροντας το θάνατο της προσωπικότητας, που ενισχύεται από το Λέοντα· αυτό μπορεί να συντελεστεί χωρίς κάποια μεγάλη εξωτερική διάλυση της μορφής του έθνους, μέσω της ευεργετικής επίδρασης του Δία, του εξωτερικού κυβερνήτη των Ιχθύων.

Αυτό που χρειάζεται στην εθνική ζωή της Γαλλίας είναι η πιο πνευματική  έκφραση της δεύτερης ακτίνας, της Αγάπης Σοφίας, που οδήγησε στο παρελθόν σε υλιστικές επιτυχίες, αλλά που μπορεί να πλημμυρίσει τον κόσμο μέσω της Γαλλίας, από τη στιγμή που θα παραμερίσει τον εαυτό [εγωισμό].

Ο Αιγόκερως που κυβερνά το Παρίσι, συμβολίζει τόσο το θάνατο όσο και τη μύηση στην πνευματική ζωή και εδώ βρίσκεται το σημείο εκλογής για τη Γαλλία. Με τη συνεργασία που μπορεί να προσφέρει ο Πλούτων στη δημιουργία των καταστάσεων, που θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη της Παρθένου (που κυβερνά την ψυχή του Παρισιού), υπάρχει η πιθανότητα - σε σχέση με αυτή την ισχυρή και σημαντική χώρα -  για μια συμβολής στη ζωή της ανθρωπότητας, που θα είναι αποτελεσματική στη δημιουργία των νέων επιθυμητών συνθηκών στην Ευρώπη....
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 73-74

Σας ανέπτυξα κάπως λεπτομερώς τη Γαλλία προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε το εύρος των επιδράσεων που καθορίζουν το κάθε έθνος και που το κάνουν αυτό που είναι κάθε δεδομένη στιγμή. Ο συνδυασμός της δύναμης των Ιχθύων, στην Ιχθυακή Εποχή, συν μια ισχυρή φύση στο Λέοντα, επέτρεψαν κάποτε στη Γαλλία να εκφράσει αξιοθαύμαστα την εγγενή της υποκειμενική τάση να σώσει τον κόσμο (γιατί η Γαλλία βρίσκεται ουσιαστικά πάνω στην Ατραπό ενός παγκόσμιου Σωτήρα)· σ’ αυτό συνέβαλε το λαμπρό και καθαρό όραμα της πέμπτης και της τρίτης ακτίνας με τη διανοητική τους διάσταση,  πλέον την ευκαιρία που προσέφερε ο  Κρόνος, που κυβερνά το Παρίσι.

Αυτό επέτρεψε στη Γαλλία να γίνει θέατρο της μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης και να καταφέρει ένα από τα μείζονα χτυπήματα για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τα δεσμά της. Αυτό συνέβη δυο φορές κατά την Εποχή των Ιχθύων: μια με την υπογραφή της Μάγκνα Κάρτα στο Ρουνιμέντε και ξανά με τη Γαλλική Επανάστραση. Η αναγνώριση της σημασίας των δικαιωμάτων της ανθρωπότητας, σαν συνόλου, μεταδόθηκε στον κόσμο δια της Γαλλίας. Αυτό σηματοδότησε μια αποκορύφωση και ένα ύψιστο σημείο στην εξέλιξη του έθνους.

Έκτοτε ο Αιγόκερως και ο Πλούτων επέφεραν αποκρυστάλλωση και το θάνατο, ή προσωρινή συσκότιση της αναδυόμενης τότε ψυχικής όψης (μιλώντας συμβολικά), και ο τόνος της Γαλλίας δεν υπήρξε αλτρουιστικός. Οι δυνάμεις της ψυχής λειτουργούν, αλλά η Γαλλία κυβερνάται ακόμη κυριαρχικά από την προσωπικότητα και από τις εγωιστικές όψεις των επιδράσεων του Λέοντα… Μπορεί άραγε να πετύχει στο φοβερό εγχείρημα να αποκεντρωθεί, να θυσιαστεί για το κοινό καλό και να παραιτηθεί από τα όνειρά της για τη Γαλλία οραματιζόμενη το όλον και έτσι να βαδίσει ξανά και πληρέστερα πάνω στην ατραπό ενός Παγκόσμιου Σωτήρα;
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 75-76

Οταν το γαλλικό πνεύμα στραφεί προς την ανακάλυψη και την ανάδειξη των του πνεύματος, τότε θα φέρει την αποκάλυψη στον κόσμο. Οταν η εγωική τους ακτίνα κυριαρχήσει πάνω στην τρίτη ακτίνα και όταν η χωριστική δράση της πέμπτης ακτίνας μετουσιωθεί στην αποκαλυπτική λειτουργία της, τότε η Γαλλία θα μπει σε μια περίοδο καινούργιας δόξας. Η αυτοκρατορία της θα είναι τότε της διάνοιας και η δόξα της θα είναι δόξα της ψυχής.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 51

(β)  ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία....ελέγχεται από τις πιο κάτω ενέργειες και δυνάμεις και μια μελέτη των επακόλουθων αλληλεπιδράσεων θα αποδεικνυόταν ενδιαφέρουσα για τον ανεπηρέαστο και ανοιχτόμυαλο μελετητή.


Το έθνος
1.  Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή........................Κριός…... με κυβερνήτες Άρη, Ερμή και Ουρανό                   
2.  Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα .....Ιχθείς……με κυβερνήτες Δία και Πλούτωνα
                                                      Το Βερολίνο
3. Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή ………………Σκορπιός με κυβερνήτες  Άρη και Πλούτωνα              
4. Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα……Λέων με κυβερνήτη τον Ηλιο

5. Ακτίνα της ψυχής....................Αρμονία μέσω Διαμάχης, 4η.

6. Ακτίνα της προσωπικότητας....Θέληση ή Δύναμη, 1η.

7. Ακτινικές επιρροές έμμεσης φύσης, που προέρχονται μέσω των πλανητικών κυβερνητών:
  
α. Ακτίνα 6. - Ιδεαλισμός ή Αφοσίωση, μέσω του Άρη, που κυβερνά τον Κριό και είναι ο διπλός           κυβερνήτης του Σκορπιού …

β. Ακτίνα 4. - Αρμονία μέσω Διαμάχης, μέσω του Ερμή, που συνεργάζεται έτσι με την ακτίνα της ψυχής εντείνοντας τις αντικρουόμενες καταστάσεις και οδηγώντας σε μια πάλη μεταξύ ιδεαλισμού και γεγονότων, μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας και μεταξύ των ομάδων μέσα στην ίδια τη Γερμανία.

γ. Ακτίνα 7. - Τελετουργική Τάξη ή Τυπικό, μέσω του Ουρανού. Αυτή επιδρά στις μάζες σαν σύνολο, επειδή ο Ουρανός είναι ο ιεραρχικός κυβερνήτης.... Η 7η ακτίνα εστιάζει επίσης ή "γειώνει την πρώτη ακτίνα" και οδηγεί στην κατεύθυνση που τους δίνεται δυναμικά.  

δ. Ακτίνα 2. - Αγάπη - Σοφία, μέσω του Δία και του Ηλίου ως κυβερνήτη του Λέοντα. Οπότε η ακτίνα της προσωπικότητας του έθνους και η ακτίνα προσωπικότητας του Βερολίνου τείνουν σ’ αυτό το στάδιο, να εκφράζουν φιλαυτία.

ε. Ακτίνα 1. - Δύναμη ή Θέληση, μέσω του Πλούτωνα ως κυβερνήτη των Ιχθύων, που κυβερνούν την προσωπικότητα του έθνους σε συνεργασία με τη θανατηφόρο δύναμη του Σκορπιού, τον οποίον κυβερνά ο Πλούτων, ο οποίος με τη σειρά του κυβερνά το Βερολίνο. Αυτή η τρομακτική δραστηριότητα του καταστροφικού παράγοντα όσον αφορά τη Γερμανία, αντισταθμίζεται από την επίδραση του Δία. Πλην όμως η επίδρασή του δεν είναι πολύ ισχυρή.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 77-78

Η Γερμανία κυβερνάται από τον Κριό, δέχεται τις ισχυρές επιδράσεις του πρώτου αυτού ζωδίου σε συνδυασμό με την τέταρτης ακτίνας ψυχή της (ακτίνα της Αρμονίας μέσω Διαμάχης). Η απλή ερμηνεία είναι ότι παρακολουθούμε την έναρξη μιας νέας φάσης και ενός νέου κύκλου στην ιστορία αυτής της χώρας που προβάλλει σε περίοπτη θέση μέσω της διαμάχης, αλλά αυτή η νέα φάση ουσιαστικά είναι μια διαδικασία  απελευθέρωσης της ψυχής για μια πληρέστερη έκφραση.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 76

Η μεγαλοφυΐα της Γερμανίας έχει εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν κατά μήκος της γραμμής της ψυχής της που ανήκει στην τέταρτη ακτίνα και μέσω της δύναμής της η Γερμανία έχει προσφέρει πολλά  στη  μουσική και τη φιλοσοφία. Αυτή η ψυχή δεν εκφράζεται σήμερα.....αλλά όσο περνάει ο καιρός και η Γερμανία μαθαίνει το μάθημα που πρέπει να μάθει, το πρότυπο της ψυχής θα εντυπωθεί και πάλι στη γερμανική συνείδηση.....
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 58

Κυβερνάται επίσης από τους Ιχθύς, σε συνεργασία με τις επιδράσεις της πρώτης ακτίνας της προσωπικότητάς της, η οποία είναι η Ακτίνα της Δύναμης και η Ακτίνα του Καταστροφέα. Το όλο πρόβλημα τα των γαλλογερμανικών σχέσεων συνδέεται με το γεγονός αυτό, γιατί η Ιχθυακή ψυχή της Γαλλίας και η Ιχθυακή προσωπικότητα της Γερμανίας πρέπει τελικά να φθάσουν σε συνεννόηση και είναι ολοφάνερο (– έτσι δεν είναι;) ότι η αληθινή λύση βρίσκεται στα χέρια της Γαλλίας, που πρέπει να αφήσει τον έλεγχο στην ψυχή της. Γι’ αυτό το λόγο, στο τέλος της εποχής των Ιχθύων, οι σχέσεις μεταξύ των δυο εθνών έφθασαν σε ένα κρίσιμο σημείο....

Όπως ξέρετε το Βερολίνο κυβερνάται από το Λέοντα όσον αφορά την προσωπικότητά του, και εδώ προβάλλει πάλι η σχέση ανάμεσα στις δυο χώρες. Και οι δυο βρίσκονται κάτω από την ισχυρή επίδραση αυτού του ζωδίου της ιδιοτέλειας και της ατομικότητας, καθώς επίσης και των Ιχθύων. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή τη σχέση. Σ’ αυτό οφείλεται η συνεχής σύγκρουση των δυο αυτών χωρών μέσω της κυριαρχούσας ιδιοτέλειας του Λέοντα (που κυβερνά και τις δυο προσωπικότητες).

Η έμφαση πάνω στην τωρινή στάση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη λήθη του παρελθόντος. Η Γαλλία δεν θα πρέπει να ξεχάσει τους Ναπολεόντειους πολέμους, ούτε η Μεγάλη Βρετανία τον πόλεμο των Μπόερς. Όλα τα έθνη έχουν στο παρελθόν τους πολλά πράγματα που έχουν την τάση να λησμονούν, ιδίως αν έχουν μάθει το μάθημα της μεγαλύτερης πνευματικής ανάπτυξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να ξεχάσουν ότι αποτελούν ένα τμήμα της όλης ευρωπαϊκής ηπείρου, που έχει μεταφυτευτεί στην άλλη πλευρά του ωκεανού και ότι η ευρωπαϊκή ιστορία, οι επιτυχίες, τα σφάλματα και τα αμαρτήματα υπάρχουν και εκεί επίσης - πράγμα που πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να λησμονήσουν, προσπαθώντας να μεταθέσουν έτσι την ευθύνη. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόσμο είναι ένα παγκόσμιο γεγονός και όχι ένα τοπικό συμβάν μιας ορισμένης ηπείρου.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 76-77

Στο Βερολίνο [η ψυχή του κυβερνάται από το Σκορπιό] η ψυχή του γερμανικού λαού αγωνίζεται τώρα να αναδυθεί και να αναλάβει τον έλεγχο και πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν από την έκβαση αυτού του αγώνα. Η Γαλλία, της οποίας η ψυχή κυβερνάται από τους Ιχθείς, ζώδιο του Παγκόσμιου Σωτήρα, μπορεί να συντελέσει κατά πολύ για να ελευθερώσει την Ιχθυακή προσωπικότητα της Γερμανίας. Εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο του παγκόσμιου προβλήματος. Η Μεγάλη Βρετανία, που η ακτίνα της ψυχής της κυβερνάται από τους Διδύμους (και συνεπώς κατανοεί και την ψυχική και την προσωπική φύση) μπορεί να προσφέρει μεγάλη βοήθεια.

Δεν μπορώ να αναπτύξω περισσότερο αυτό το θέμα. Αρκούμαι μόνο να τονίσω ότι τόσο για τα έθνη όσο και για τα άτομα, η πρώτη μεγάλη κρίση πάνω στην ατραπό της μαθητείας στο ζώδιο του Σκορπιού θα είναι αποφασιστική όσον αφορά τα μελλοντικά της αποτελέσματα.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 80


(γ) ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το έθνος
1.  Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή........................Δίδυμοι... με κυβερνήτες Ερμή, Αφροδίτη και Γη                   
2.  Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα .....Ταύρος……με κυβερνήτες Αφροδίτη και Ήφαιστο
Το Λονδίνο
3. Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή ………………Λέων με κυβερνήτη τον Ηλιο               
4. Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα……Ζυγός με κυβερνήτες Αφροδίτη, Ουρανό και Κρόνο

5.  Ακτίνα της ψυχής......................... Αγάπη - Σοφία, 2η.

6.  Ακτίνα της προσωπικότητας..........Θέληση ή Δύναμη, 1η.

7.  Ακτινικές επιδράσεις έμμεσης φύσης, προερχόμενες μέσω των πλανητικών κυβερνητών:


α. Ακτίνα 4. - Αρμονία μέσω Διαμάχης, μέσω του Ερμή, που οδηγεί σε συγκεκριμένο δεσμό με τη            Γερμανία (όπως δείχνει η μελέτη του προηγούμενου πίνακα). Σ’ αυτήν οφείλεται η πολεμική ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά λειτουργεί σήμερα για την αρμονία της αυτοκρατορίας.

β. Ακτίνα 5. - Συγκεκριμένη Γνώση ή Επιστήμη, μέσω της Αφροδίτης. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι αυτή είναι η ακτίνα που συνδέει τη Μεγάλη Βρετανία τόσο στενά με τη Γαλλία και δεν εμφανίζεται πουθενά ανάμεσα στις επιδράσεις που επηρεάζουν το γερμανικό έθνος. Η Αφροδίτη κυβερνά τον Ταύρο και το Ζυγό καθώς και τους Διδύμους και σ’ αυτό οφείλεται ο αναπτυγμένος κατώτερος συγκεκριμένος νους του βρετανικού έθνους. Ωστόσο ο ενορατικός νους χρειάζεται ανάπτυξη.

γ. Ακτίνα 3. - Ενεργός Νοημοσύνη ή Προσαρμοστικότητα, μέσω της Γης και επίσης μέσω του πλανήτη Κρόνου, καθώς εμφανίζεται ανάμεσα στους κυβερνήτες του Ζυγού. Εδώ βρίσκεται το κλειδί όσον αφορά το λόγο για τον οποίον η βρετανική αυτοκρατορία καλύπτει τη Γη. Υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ της Γης, σαν σύνολο, και της Μεγάλης Βρετανίας. Η επίδραση αυτή συνδέει επίσης τη Μεγάλη Βρετανία με την τρίτης ακτίνας προσωπικότητα της Γαλλίας.

δ. Ακτίνα 1. - Δύναμη ή Θέληση, μέσω του πλανήτη Ήφαιστου. Μέσα στην πρώτη ακτίνα - όπως           αυτή εκφράζεται μέσω του Ήφαιστου - υπάρχει πολύ λίγη από την όψη του Καταστροφέα, που όμως υπάρχει στην πλανητική επίδραση του Πλούτωνα, ενός άλλου τελεστή της πρώτης ακτίνας. Σε αυτόν τον κυβερνήτη της προσωπικότητας της Μεγάλης Βρετανίας στον Ταύρο, βρίσκετε πάλι ένα δεσμό με την πρώτης ακτίνας προσωπικότητα της Γερμανίας. Αυτός ευθύνεται επίσης για τη δημιουργία των δεσμών           που συγκρατούν την αυτοκρατορία καθιστώντας την μια ενότητα δια της θέλησης του λαού.

ε. Ακτίνα 2. - Αγάπη - Σοφία, μέσω του Ηλίου, του κυβερνήτη του Λέοντα που κυβερνά την ψυχή του Λονδίνου και που είναι επίσης ένας αγωγός για τη ψυχική δύναμη της βρετανικής αυτοκρατορίας, που είναι πρωταρχικά η δύναμη της αγάπης - σοφίας, όταν της δοθεί η πραγματική έκφραση και δεν ελέγχεται ούτε κυριαρχείται από την επίδραση του Ζυγού.

στ. Ακτίνα 7. - Τελετουργική Τάξη ή Οργανωμένο Τυπικό, που φθάνει στον πλανήτη μας μέσω του Ουρανού και δίνει στην αυτοκρατορία το σταθερό έλεγχό της στο φυσικό πεδίο, πάνω στον τόπο και τις συνθήκες, καθώς και τα νομικά θεμέλια, σε συνεργασία με το Ζυγό, και την αγάπη του για την τάξη και τον κανόνα, διευκολύνοντας έτσι  την πλήρη έκφραση των ενεργειών πρώτης ακτίνας της βρετανικής αυτοκρατορίας.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 83-85

Εξετάζοντας τη Μεγάλη Βρετανία, παρατηρούμε πρώτα ότι από πλευράς ψυχής του λαού κυβερνά το ζώδιο των Διδύμων  και ότι το ζώδιο του Ταύρου κυβερνά την εξωτερική υλική μορφή του έθνους· αυτός είναι ο παράγοντας που οδήγησε το λαό της να εμφανίζεται στον κόσμο κάτω από το σύμβολο του Τζον Μπουλ, που εκφράζει τη βρετανική προσωπικότητα.

Ορισμένοι αστρολόγοι πιστεύουν ότι η Μεγάλη Βρετανία κυβερνάται από τον Κριό κι αυτό αληθεύει όσον αφορά το μικρό τμήμα της, που ονομάζεται Αγγλία. Εδώ όμως ασχολούμαστε με την αυτοκρατορία σαν σύνολο και όχι με ένα μέρος της. Η επίδραση των Διδύμων έχει οδηγήσει στη συνεχή κίνηση και ανησυχία του βρετανικού λαού· αυτή παρακινούσε τους ανθρώπους να διασχίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις τον ωκεανό και να πραγματοποιούν συνεχώς έξοδο μέχρι τα πέρατα της γης και πάντα να επιστρέφουν στο κέντρο απ’ όπου προήλθαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της φυλής.

Η επίδραση των Διδύμων έχει δημιουργήσει - εξετάζοντας το έργο του έθνους από την κατώτερη πλευρά της προσωπικότητας - τη μυστική και συχνά ανέντιμη διπλωματία και πανουργία που διέκρινε στο παρελθόν την πολιτική δραστηριότητα της Μεγάλης Βρετανίας. Οι άνθρωποι που ανήκουν στον αστερισμό των Διδύμων είναι συχνά αναξιόπιστοι και απ' αυτό το χαρακτηριστικό των Διδύμων δεν εξαιρείται η Μεγάλη Βρετανία. Εγγυημένα στο παρελθόν υπήρχε τέτοια αναξιοπιστία, αλλά κάτι τέτοιο δεν αληθεύει απόλυτα σήμερα, γιατί το έθνος είναι παλιό και πεπειραμένο και μαθαίνει γρήγορα τα μαθήματα που πρέπει να μάθει. 

Μέχρι τούδε από την η ανώτερη όψη, το ζώδιο των Διδύμων δεν ελέγχει εντελώς, γιατί η ψυχή της τη Μεγάλης Βρετανίας, μόλις τώρα αγωνίζεται για έκφραση. Για πολλούς αιώνες κυριαρχούσε ο Ταύρος με τους υλικούς του σκοπούς, τις κτητικές του επιθυμίες, την αγέρωχη θέλησή του και την τυφλή του έφοδο προς την απόκτηση αυτού που επιθυμεί.

Η διεισδυτικότητα και η κινητικότητα είναι δυο ιδιότητες που οι Δίδυμοι και ο Ταύρος προικοδότησαν στο έθνος. Το Λονδίνο, η καρδιά της αυτοκρατορίας, κυβερνάται πνευματικά από το Λέοντα και υλικά από το Ζυγό και είναι συνεπώς ο ψυχικός παράγοντας που συνδέει την Αγγλία με τη Γαλλία και που θα έπρεπε να βοηθήσει πνευματικά τη φύση του Λέοντα της προσωπικότητας της Γαλλίας. Πάντως η βρετανική πολιτική δεν κυβερνάται από την πνευματική ιδιότητα αυτού του ζωδίου, αλλά κυρίως από την όψη του Ζυγού.

Η Μεγάλη Βρετανία θεωρεί ότι είναι χρέος της η διατήρηση της ισορροπίας των δυνάμεων μεταξύ των εθνών και ότι σαν έθνος μπορεί να αποδώσει τη δικαιοσύνη και να υποδείξει ορθές μεθόδους αποκατάστασης του νόμου και της τάξης. Ομως οι Δίδυμοί της κατά καιρούς αυτό το καταστρατηγούν, ενώ συχνά ο Ταύρος την τυφλώνει ως προς τα πραγματικά ζητήματα.
Επίσης η όψη του Λέοντα συνδέει  το Λονδίνο με το Βερολίνο, αλλά είναι ο Λέοντας στην πιο αυταρχική του όψη. Απ' αυτήν προέρχονται ορισμένες δυσκολίες καθώς και η στενή και αναπόφευκτη σχέση μεταξύ Λονδίνου – Παρισιού - Βερολίνου, ενός τριγώνου δύναμης που ρυθμίζει ισχυρότατα τα πράγματα στην Ευρώπη. Ανάμεσα σ’ αυτές τις τρεις πόλεις βρίσκεται το πεπρωμένο της φυλής των ανθρώπων στο άμεσο μέλλον, οπότε τίθεται πάλι το ερώτημα: Οι μελλοντικές αποφάσεις θα βασίζονται στο καλό του συνόλου ή μόνο στο καλό ενός μόνο μέρους του συνόλου;

Η δύναμη του Λέοντα στη Μεγάλη Βρετανία προσέλκυσε αρχικά τη δύναμη του Λέοντα στη Γαλλία και οδήγησε στην κατάκτηση της Νορμανδίας τον 11ο αιώνα. Αναφέρω το γεγονός αυτό γιατί δείχνει τη σχέση και τα φανερά αποτελέσματα τέτοιων σχέσεων, και όχι γιατί αυτό το γεγονός του παρελθόντος έχει κανένα αληθινό αντίκτυπο στη σημερινή εποχή.

Υπάρχει μια πολύ πιο στενή σχέση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Η.Π.Α. από ότι με οποιεσδήποτε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, γιατί οι Δίδυμοι είναι το ζώδιο που κυβερνά και τις δυο χώρες και έχουν κατά πολλούς τρόπους ένα συγχρονισμένο κραδασμό. Ωστόσο η επίδραση του Ταύρου είναι μικρή στις Η.Π.Α. και κατά συνέπεια παρατηρείται αυτή η διάθεση της συχνής παρεξήγησης που υφίσταται μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων. Βρίσκονται πολύ κοντά η μια στην άλλη, και η ευημερία της κάθε μιας έχει κεφαλαιώδη σημασία για την άλλη, πλην όμως η τάση για παρερμηνείας των πράξεων και των κινήτρων της μιας από την άλλη καθόλου δεν βοηθιέται από τη ρευστότητα των Διδύμων.

Πάντως η αλαζονεία και η ισχυρογνωμοσύνη του Ταύρου θα πρέπει να δώσει τη θέση της στη ρευστή κατανόηση της περιεκτικής συνείδησης των Διδύμων και αυτό είναι κάτι που δύσκολα γίνεται αντιληπτό από τη βρετανική ιδιοσυγκρασία. Οι Βρετανοί είναι τόσο βέβαιοι για την ευθύτητά τους και τόσο πεπεισμένοι για τη σοφία τους, ώστε είναι ικανοί να ξεχνούν ότι οι καλές προθέσεις συχνά εξουδετερώνονται από τις κακές μεθόδους. Οι Βρετανοί είναι δίκαιοι και συνετοί, αλλά η επηρμένη τεχνική τους και η τυφλότητά τους για τις απόψεις των άλλων λαών δεν έχει βοηθήσει την παγκόσμια ειρήνη και δείχνει φανερά τον έλεγχο του Ταύρου.

Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι η πίστη της Γερμανικής φυλής ότι συνιστούν την υπερ-φυλή, ο έντονος εθνικισμός των Γάλλων που τους οδηγεί στο να αισθάνονται ότι έχουν μια πνευματική καλλιέργεια ανώτερη από κάθε άλλη φυλή, η βέβαιη υπερηφάνεια των Βρετανών που τους οδηγεί να πιστεύουν ότι έχουν αιωνίως δίκαιο και η θορυβώδης τάση επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών που τις οδηγεί να θεωρούν την χώρα τους σαν την παγκόσμια ελπίδα, παρουσιάζουν στην πραγματικότητα ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους και όλες εξίσου υποδηλώνουν έλεγχο εκ μέρους της προσωπικότητας. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί σε όλα τα έθνη και τα άτομα.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 80-83

Μια μελέτη της αλληλεπίδρασης αυτών των ενεργειών και δυνάμεων θα έδινε επαρκή ερμηνεία για τη Μεγάλη Βρετανία και τις δραστηριότητές της· οι ενέργειες αυτές δείχνουν επίσης ορισμένες συγκεκριμένες γραμμές συγγενείας και επίσης δείχνουν το δρόμο προς τις επικείμενες δυνατότητες προσαρμογής, αν η αγάπη που αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της βρετανικής ψυχής αφεθεί ελεύθερη να εκφραστεί.... Μπορεί η Βρετανία να αλλάξει και - διατηρώντας τη θέληση-για-την-τάξη και την ισορροπημένη κρίση που της παρέχει ο Ζυγός - να απομακρύνει τις όψεις του Ταύρου που την έχουν οδηγήσει στην τυφλή αναζήτηση αυτού που επιθυμεί και χάρις στην ισχυρή της προσωπικότητας να πετύχει αυτούς τους σκοπούς;
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 85

(δ) Ι Τ Α Λ Ι Α

           Το έθνος
1.  Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή........................Λέων...... με κυβερνήτη του τον Ηλιο                   
2.  Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα .....Τοξότης……με κυβερνήτες Δία, Γη και Άρη
              Η Ρώμη
3. Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή ………………Ταύρος με κυβερνήτες Αφροδίτη και Ήφαιστο               
4. Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα……Λέων...... με κυβερνήτη του τον Ηλιο

5.  Ακτίνα της Ψυχής.........................Ιδανικά, Αφοσίωση, 6η.

6.  Ακτίνα της Προσωπικότητας.........Αρμονία μέσω Διαμάχης, 4η.

7.  Ακτινικές επιδράσεις έμμεσης φύσης, που προέρχονται μέσω των πλανητικών κυβερνητών:

     α.    Ακτίνα 2. - Αγάπη-Σοφία, μέσω του Ηλίου και του Δία. Αυτή και πάλι συνδέει την Ιταλία με τη δεύτερης ακτίνας ψυχή της Μεγάλης Βρετανίας και τείνει προς μια βασική [αλληλο]κατανόηση. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι σ’ αυτή την επίδραση της δεύτερης ακτίνας κυριαρχεί μάλλον η όψη της σοφίας παρά η όψη της αγάπης. Η αγάπη είναι στην πραγματικότητα σοφία  που κατανοεί σε ενεργό έκφραση.

β.    Ακτίνα 3. - Ενεργός Νοημοσύνη, μέσω της Γης. Αυτή η επίδραση της Γης στο παρελθόν έδωσε στην Ιταλία την παγκόσμια κυριαρχία της και παρέσυρε την ιταλική προσωπικότητα να επιζητήσει μια ακόμη φορά παγκόσμια αυτοκρατορία.

γ.  Ακτίνα 6. - Αφοσίωση και Ιδεαλισμός μέσω του Άρη. Σας θυμίζω ότι η ακτίνα της ψυχής της Ιταλίας είναι επίσης η έκτη. Βλέπουμε συνεπώς την επίδραση του Άρη που δεσπόζει στην ιταλική και ρωμαϊκή ιστορία.... Πάντως σήμερα δεν είναι αυτή ο κατευθυντήριος παράγοντας.

δ.  Ακτίνα 5. - Συγκεκριμένη Γνώση ή Επιστήμη, μέσω της Αφροδίτης. Αυτή η επίδραση κυριαρχεί επίσης στη Μεγάλη Βρετανία και συνδέει και πάλι στενά τις δυο χώρες. Υπάρχει ένα περίεργο μικρό παράδειγμα, που καταδεικνύει μια σχεδόν ομοιόμορφη λειτουργία αυτής της επιστημονικής τάσης για το καλό όλου του κόσμου (Αφροδίτη σε σχέση με το Δία). Είναι η ανακάλυψη του τηλεφώνου από τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, και η ανάπτυξη του ραδιοφώνου από τον Μαρκόνι.

ε.  Ακτίνα 1. - Δύναμη ή Θέληση μέσω του Ήφαιστου, του σιδηρουργού και του επεξεργαστή των μετάλλων, του οποίου η επίδραση σ’ αυτήν την περίπτωση συνδέεται στενά με την υποανάπτυκτη όψη της επιρροής του Λέοντα.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 87-88

Και πάλι στην Ιταλία βλέπουμε να εμφανίζεται ο Λέων, ο οποίος συνδέει έτσι την Ιταλία με τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και το Βερολίνο - που όλες τους έχουν σαν κυρίαρχο ζώδιο το Λέοντα είτε αυτών των ιδίων των εθνών είτε των πρωτευουσών τους. Οι σχέσεις κατά συνέπεια των τεσσάρων αυτών εθνών είναι αναπόφευκτες. Η Ιταλία είναι πιο στενά συνδεδεμένη με τη Μεγάλη Βρετανία απ’ ό,τι είναι με τη Γαλλία, γιατί η Ρώμη κυβερνάται από τον Ταύρο και το Λέοντα, πράγμα που τη συνδέει με τη Μεγάλη Βρετανία εξαιτίας της ταυτότητας του κραδασμού. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει η Γαλλία καθώς και η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία.

Η προσωπικότητα της Ιταλίας κυβερνάται από τον Τοξότη, το ζώδιο του προσηλωμένου μαθητή. Γι’ αυτό το λόγο το κράτος αυτό παραμένει αμετακίνητο στα σχέδιά του και αρνείται να αλλάξει τη στάση του ή να τροποποιήσει τις αποφάσεις του... και παρά το ότι η Ρώμη τυφλώνεται κατά καιρούς από την επίδραση του Ταύρου, που οδηγεί σε μια τυφλή εξόρμηση προς ένα σκοπό, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες που θα προκύψουν, ουσιαστικά η εσωτερική ευθεία γραμμή της προγραμματισμένης και σχεδιασμένης δραστηριότητας θα κρατήσει την Ιταλία συνεπή στον αντικειμενικό της σκοπό.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 86

Το ρητό της, που εκφράζεται εσωτερικά είναι, καθώς ξέρετε, "Χαράσσω τις Ατραπούς". Αυτό θα γίνει τελικά αληθινό τόσο με την πνευματική όσο και με την κυριολεκτική του έννοια. Η Ρώμη ήταν ο μεγάλος οικοδόμος και δημιουργός δρόμων στην Ευρώπη από το μακρινό παρελθόν. Σήμερα η βρετανική φυλή (που είναι ως επί το πλείστον μετενσαρκωμένοι Ρωμαίοι και σ’ αυτό οφείλεται το φιλικό αίσθημα που υφίσταται βασικά ανάμεσα στις δυο χώρες, άσχετα από την εξωτερική εμφάνιση) είναι οι αρχικοί κατασκευαστές σιδηροδρόμων.

Όλα αυτά από την υλική πλευρά. Από πνευματικής πλευράς, όπως σας έχω πει σε προηγούμενο βιβλίο, το όλο πεδίο της θρησκείας θα επανεμπνευστεί και θα ξεκινήσει και πάλι από τη Ρώμη, γιατί ο Διδάσκαλος Ιησούς θα αναλάβει και πάλι την αρχηγία της Χριστιανικής Εκκλησίας σε μια προσπάθεια να την εξυψώσει ξανά πνευματικά και να την αναδιοργανώσει. Από την έδρα του Πάπα της Ρώμης, ο Διδάσκαλος Ιησούς θα προσπαθήσει να κινήσει αυτόν τον μεγάλο κλάδο των θρησκευτικών πεποιθήσεων και να τον ξαναβάλει στη θέση της πνευματικής δύναμης και να τον απομακρύνει από την τωρινή του  εξουσιαστική και παροδική πολιτική δύναμη.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 59


(ε) ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ


                                    Το Εθνος
1.  Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή........................Υδροχόος  με κυβερνήτες Ουρανό, Δία και Σελήνη                   
2.  Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα .....Δίδυμοι με τους κυβερνήτες Ερμή, Αφροδίτη και Γη             
                               Ουάσινγκτον
3. Κυβερνόν Ζώδιο την ψυχή ………………Καρκίνος με κυβερνήτες  Σελήνη και Ποσειδώνα.
4. Κυβερνόν Ζώδιο την  προσωπικότητα……Τοξότης με τους κυβερνήτες Δία, Γη και Αρη

5.  Ακτίνα της ψυχής....................Αγάπη-Σοφία, 2η.

6.  Ακτίνα της Προσωπικότητας...Ιδεαλισμός, Αφοσίωση, 6η.

7.      Οι έμμεσες [ακτινικές] επιρροές μέσω των πλανητικών κυβερνητών είναι πολλές και οι ακτίνες που ρυθμίζουν αυτή τη χώρα είναι κι αυτές κατά συνέπεια πολλές, εξαιτίας της ανάμιξης των φυλών που απαντάται εκεί. Απ’ αυτές τις επιρροές υπάρχουν συνολικά έντεκα, γιατί η Γη παρουσιάζει δυο όψεις και η Σελήνη σκιάζει τόσο τον Ήφαιστο όσο και τον Ουρανό.

α.  Ακτίνα 7. - Τάξη και Μαγεία, μέσω του Ουρανού. Αυτή η επίδραση έχει κληρονομηθεί από τον Ατλάντειο κόσμο, που κυβερνά ακόμη την εδαφική όψη των Η.Π.Α., η οποία είναι ένα απομεινάρι της αρχαίας Ατλαντίδας. Αυτό το γεγονός δημιουργεί τις πολλές μαγικές, πνευματιστικές και αποκρυφιστικές οργανώσεις που ακμάζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

β. Ακτίνα 2. - Αγάπη-Σοφία, μέσω του Δία, συνδέοντας έτσι στενά τις Η.Π.Α. με τη Μεγάλη Βρετανία και εμμέσως με τη Γαλλία.

γ.  Ακτίνα 4. - Αρμονία μέσω Διαμάχης, μέσω της Σελήνης που σ’ αυτήν την περίπτωση καλύπτει τον πλανήτη Ήφαιστο. Ο Ήφαιστος εδώ "σφυρηλατεί πάνω στο αμόνι του με τη φωτιά και το σφυρί, εκείνο το συνδετικό δίκτυο που καλύπτει όλο το έθνος και το συγκρατεί ενωμένο". Αυτή η ακτίνα δημιουργεί τις συνθήκες που ενώνουν τη Γερμανία και τις Η.Π.Α., γιατί η τέταρτη ακτίνα είναι η ακτίνα της ψυχής της Γερμανίας και η πρώτη ακτίνα, που ο Ήφαιστος μεταβιβάζει μέσω της Σελήνης, ενώνει τη γερμανική ψυχή και προσωπικότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σ’ αυτό οφείλεται ο μεγάλος αριθμός των Γερμανών που έρχονται στις Η.Π.Α. για να ξεφύγουν από τη δραστηριότητα της προσωπικότητας της Γερμανίας, όπως εκφράζεται μέσω της καταστροφικής όψης της πρώτης ακτίνας.

δ. Ακτίνα 4. - Απαριθμώ για δεύτερη φορά αυτή την ακτίνα, γιατί εδώ εκφράζεται μέσω του Ερμή, του Αγγελιαφόρου, και τονίζει την όψη αρμονία σε αντίθεση με την όψη της σύγκρουσης που έχουν επισπεύσει ο Ήφαιστος και η Σελήνη μαζί. Είναι η σχέση Σελήνης-Ηφαίστου που δημιουργεί την πολιτική σύγκρουση που μαίνεται πάντοτε στις Η.Π.Α.

ε.  Ακτίνα 5. - Συγκεκριμένη Γνώση και Επιστήμη, μέσω της Αφροδίτης. Αυτή απονέμει τη νοημοσύνη που είναι τόσο φανερή στον αμερικανικό λαό και που τελικά θα καθορίσει τις γραμμές κατά μήκος των οποίων θα προχωρήσει η εκπαίδευσή του και οι θρησκευτικές του οργανώσεις.

στ. Ακτίνα 3. - Ενεργός Νοημοσύνη ή Προσαρμοστικότητα, μέσω της Γης, "γειώνοντας" έτσι τον αμερικανικό λαό και κάνοντας βασικό του πρόβλημά το έδαφος. Σ’ αυτό οφείλεται η σημασία που έχει η γεωργία στην συνείδηση του κοινού....

ζ.  Ακτίνα 6. - Ιδεαλισμός ή Αφοσίωση, μέσω του Άρη. Αυτή αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη της έκτης ακτίνας της προσωπικότητας των Η.Π.Α., παρουσιάζοντας έτσι πολύ σοβαρά προβλήματα σε ένα νέο λαό που έχει πάντα την τάση να γίνεται φανατικός και να αποκλείει. Ο αποκλεισμός είναι από τις κυριότερες αδυναμίες του τύπου της έκτης ακτίνας.

η.  Ακτίνα 4. - Η επίδραση αυτή εμφανίζεται, καθώς βλέπετε, συχνά, αλλά αυτή τη φορά εμφανίζεται μέσω της Σελήνης, καθώς καλύπτει τον Ουρανό. Αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση διαφορετικής φύσης από εκείνη που λαμβάνει χώρα όταν η Σελήνη καλύπτει τον Ήφαιστο ή μεταβιβάζει κατ’ ευθείαν την ενέργεια της τέταρτης ακτίνας. Ο Ουρανός αποτελεί το μέσον της 7ης ακτίνας και η λειτουργία της συγχώνευσής του με την τέταρτη ακτίνα, μέσω της Σελήνης, συνίσταται στη δημιουργία μιας μαγικής σχέσης μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων που υπάρχουν στις Η.Π.Α., ούτως ώστε να αναμιχθούν σε ένα ομοιογενές σύνολο - πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 89-92

Αυτή η πελώρια χώρα κυβερνάται από τους Διδύμους, που την ενώνουν έτσι στενά με τη Μεγάλη Βρετανία και επίσης από τον Υδροχόο, ως κυβερνήτη της ακτίνας της ψυχής της. Ο συνδυασμός αυτός μιας έκτης ακτίνας προσωπικότητας, που κυβερνάται από τους Διδύμους, και δεύτερης ακτίνας ψυχής (την οποία έχει και η Μεγάλη Βρετανία), που κυβερνάται από τον Υδροχόο, αποτελεί εγγύηση για μια μελλοντική δύναμη και χρησιμότητα...

Η φύση [προσωπικότητα] Διδύμων και η Υδροχοϊκή ψυχή της θα πρέπει (όταν αναπτυχθούν και ισορροπηθούν) να δημιουργήσουν έναν πολύ αξιόλογο αγωγό για την ανθρώπινη έκφραση. Θα σημειώσετε ότι κανένας από τους ζωδιακούς της κυβερνήτες δεν τη συνδέει με τη Γαλλία, εκτός από μια έμμεση σύνδεση μέσω του Καρκίνου, ο οποίος είναι το πολικό αντίθετο του Αιγόκερω, ενός από τους κυβερνήτες του Παρισιού. Γι’ αυτό το λόγο ένα τόσο μικρό, σχετικά, ποσοστό Γάλλων μεταναστεύουν στις Η.Π.Α. Υπάρχει στενότερος δεσμός με την Ιταλία παρά με τη Γαλλία και σ’ αυτό οφείλεται ο πολυπληθής ιταλικός πληθυσμός, γιατί ο Τοξότης κυβερνά τόσο την Ιταλία όσο και την Ουάσιγκτον.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 88-89

...Οι επιδράσεις που εισρέουν σήμερα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολλές· συνδέουν τη χώρα σχεδόν με όλες τις χώρες της Ευρώπης· αυτό οδηγεί μερικές φορές σε χαώδεις καταστάσεις και σε μεγάλη σύγχυση σκέψης. Ωστόσο δημιουργεί έναν πλούτο εθνικής ζωής που αποτελεί έναν καλό οιωνό για το μέλλον. Μια μελέτη αυτών που έχουμε πει και μια εξέταση των διαφόρων πινάκων θα αποδείξει πόσο είναι εντελώς αδύνατο για τον αμερικανικό λαό να αποσυνδεθεί από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
Το Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 92


    (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου