Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

i.  "Ο Χώρος είναι μια Οντότητα"

Η Αρχαία Σοφία διδάσκει ότι "ο χώρος είναι μια οντότητα". Η εσωτερική αστρολογία πραγματεύεται τη ζωή, τις δυνάμεις και τις ενέργειες, τις παρορμήσεις και τους ρυθμούς, καθώς και τους κύκλους, τις περιόδους και τις εποχές αυτής της οντότητας...


Ο καθένας σας, ως άτομο, αποτελεί ακέραιο μέρος τμήμα της ανθρωπότητας κι όμως διάγετε την ιδιωτική σας ζωή, αντιδράτε στις δικές σας εντυπώσεις, ανταποκρίνεστε στις εξωτερικές επιρροές και κρούσεις και, με τη σειρά σας, ασκείτε επίδραση, εκπέμπετε κάποιο τύπο χαρακτηριστικής ακτινοβολίας και εκφράζετε  κάποια ποιότητα ή ποιότητες. Συνεπώς, και ως ένα βαθμό, επηρεάζετε το περιβάλλον σας και εκείνους που συναναστρέφεστε. Και ταυτόχρονα παραμένετε τμήμα μιας φαινομενικής οντότητας την οποία αποκαλούμε ανθρωπότητα.

Ας επεκτείνουμε τώρα αυτή την ιδέα σε μια ακόμη μεγαλύτερη φαινομενική οντότητα, το ηλιακό σύστημα. Κι αυτή η οντότητα με τη σειρά της αποτελεί ακέραιο τμήμα μιας ακόμη μεγαλύτερης ζωής, που εκφράζεται μέσα από επτά ηλιακά συστήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το δικό μας. Αν μπορέσετε να συλλάβετε την παραπάνω ιδέα, θα προβάλλει στη συνείδησή σας πίσω και κάτω από αυτά η αδρή εικόνα μιας μεγάλης εσωτερικής αλήθειας. Ακριβώς τη ζωή και την επίδραση, τις ακτινοβολίες και τις εκπορεύσεις αυτής της οντότητας, και την ενιαία επίδραση όλων αυτών πάνω στην πλανητική μας ζωή, τα βασίλεια της φύσης και τους εξελισσόμενους ανθρώπινους πολιτισμούς οφείλουμε να εξετάσουμε συνοπτικά.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 7-8


ii. Ο Αιθέρας του Διαστήματος

Το επόμενο σημείο που επιθυμώ να συλλάβετε, είναι το γεγονός ότι ο αιθέρας του διαστήματος αποτελεί το πεδίο στο οποίο και μέσω του οποίου επιδρούν ενέργειες που εκπορεύονται από ένα πλήθος Πηγών. Συνεπώς αναφερόμαστε στο αιθερικό σώμα του πλανήτη, του ηλιακού συστήματος και των επτά ηλιακών συστημάτων, στα οποία συγκαταλέγεται και το δικό μας, καθώς και στο συνολικό και αχανές αιθερικό σώμα του σύμπαντος μέσα στο οποίο βρισκόμαστε…

Εδώ θα έπρεπε να προστεθούν δυο ακόμη σημεία. Πρώτο: το αιθερικό σώμα του ατόμου δεν αποτελεί έναν απομονωμένο και ανεξάρτητο ανθρώπινο φορέα, αλλά, με μια ιδιαίτερη έννοια, συνιστά ακέραιο τμήμα του αιθερικού σώματος εκείνης της οντότητας, την οποία αποκαλούμε ανθρώπινη οικογένεια. Αυτό το βασίλειο της φύσης, μέσα από το αιθερικό του σώμα, αποτελεί ακέραιο τμήμα του πλανητικού αιθερικού σώματος. Το πλανητικό αιθερικό σώμα δεν διαχωρίζεται από τα αιθερικά σώματα των άλλων πλανητών, αλλά όλα μαζί, σε συνδυασμό με το αιθερικό σώμα του ηλίου, απαρτίζουν το αιθερικό σώμα του ηλιακού συστήματος.

Αυτό συνδέεται με τα αιθερικά σώματα των έξι ηλιακών συστημάτων, τα οποία - μαζί με το δικό μας - συγκροτούν μια κοσμική ενότητα και μέσα σε αυτά εισρέουν ενέργειες και δυνάμεις από ορισμένους μεγάλους αστερισμούς… Παντού σ' αυτόν τον κοσμικό χρυσό ιστό σημειώνεται διαρκής κυκλοφορία ενεργειών και δυνάμεων, και αυτό αποτελεί την επιστημονική βάση των αστρολογικών θεωριών…

Το δεύτερο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι μέσα στο ανθρώπινο αιθερικό σώμα υπάρχουν επτά κύρια κέντρα δύναμης που λειτουργούν σαν παράγοντες διανομής και ηλεκτρικοί συσσωρευτές [μπαταρίες], και στον άνθρωπο αποδίδουν ισχυρά δύναμη και ποιοτικά διαβαθμισμένη ενέργεια. Προκαλούν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην εξωτερική του φυσική εκδήλωση. Μέσα από την ακατάπαυστη δραστηριότητα των κέντρων αναφαίνεται η ποιότητά του, αρχίζουν να αναδύονται οι ακτινικές του τάσεις και δείχνεται ξεκάθαρα το εξελικτικό του σημείο. 
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 9-11


iii. Οι Κύριες Επιρροές που επιδρούν στην Πλανητική μας Ζωή

Όσα ακολουθούν είναι ένας πίνακας - ατελής αλλά επαρκής για τους σκοπούς μας - των κυριότερων επιδράσεων που από μακρινές Πηγές εισδύουν στην πλανητική μας ζωή και προκαλούν συγκεκριμένα αποτελέσματα πάνω στον άνθρωπο ατομικά και στην ανθρωπότητα ως σύνολο.
  
-Ι-
1.  Ο Αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου.
2.  Οι Επτά Αδελφές των Πλειάδων
3.  Ο Σείριος, το Άστρο του Κυνός.

-ΙΙ-
1.  Τα επτά ηλιακά συστήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το δικό μας.
2.  Οι επτά ιεροί πλανήτες, στους οποίους δεν συγκαταλέγεται ο δικός μας.
3.  Οι πέντε μη ιεροί ή "συγκαλυμμένοι" πλανήτες.

-ΙΙΙ-
1.  Τα επτά πλανητικά κέντρα.
2.  Τα επτά κέντρα δύναμης μέσα στο ανθρώπινο αιθερικό σώμα.

-IV-
1.  Οι δώδεκα ζωδιακοί αστερισμοί.

Εσωτερική Αστρολογία, σ. 14-15


iv.  Πλανητικές, Συστημικές και Ζωδιακές Επιδράσεις

1.        ....Οι πλανητικές επιδράσεις.... Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποκτά επίγνωση της ψυχής του και επιχειρεί να ελέγξει το "δρόμο του στη ζωή", η επίδραση των πλανητών πάνω του αρχίζει να εξασθενεί οριστικά και γίνεται όλο και πιο μικρή. Τότε το ωροσκόπιο της προσωπικότητάς του παρουσιάζει ελλείψεις και συχνά είναι ανακριβές. Εκείνο που τον ελέγχει και κυβερνά είναι αυτό που ρέει μέσω των πλανητών και όχι η δύναμη των ίδιων των πλανητών. Τότε ο άνθρωπος γίνεται δεκτικός στις λεπτοφυέστερες και ανώτερες ενέργειες του ηλιακού συστήματος, καθώς και των δώδεκα κυρίαρχων αστερισμών.

2.        ....Το Ηλιακό σημείο, όπως ονομάζεται, [το ζώδιο όπου βρίσκεται ο ήλιος τη στιγμή της γέννησης] δείχνει τη σωματική, νοητική και πνευματική φύση του ανθρώπου. Κρατάει το μυστικό της ακτίνας της προσωπικότητας και της ανταποκριτικότητας ή έλλειψης ανταποκριτικότητας του ανθρώπου στην Ψυχή, τον πραγματικό άνθρωπο. Φανερώνει επίσης την ολοκλήρωση που έχει ήδη επιτευχθεί καθώς και το σημερινό βαθμό ανάπτυξης των ποιοτήτων της ψυχής, τον εξοπλισμό που υπάρχει, την ποιότητα της παρούσας ζωής και τις άμεσα εφικτές ομαδικές σχέσεις. Από τη σκοπιά της Προαιώνιας Σοφίας, τίποτε περισσότερο δεν φανερώνει. Αυτή η θέση έρχεται σε αντίθεση με τη συνηθισμένη αστρολογική άποψη....

Αυτό το ζωδιακό σημείο [του ηλίου] υποδείχνει το τωρινό πρόβλημα του ατόμου. Καθορίζει το βηματισμό ή τον αποκατεστημένο  ρυθμό της προσωπικής του ζωής. Σχετίζεται με την ποιότητα, την ιδιοσυγκρασία και τις τάσεις ζωής που ζητούν να εκφραστούν σ’ αυτήν την ιδιαίτερη ενσάρκωση και υποδηλώνει το  ράτζα ή την όψη δράση του εσώτερου ανθρώπου. Βασικά οι δυνάμεις που εδράζονται εκεί υποδείχνουν τη γραμμή της ελάχιστης αντίστασης.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 16-18

3.        ...Το ανατέλλον σημείο [ο ωροσκόπος] δείχνει τις απώτερες δυνατότητες, καθώς και τον πνευματικό στόχο και σκοπό για την άμεση ενσάρκωση και τις αμέσως επόμενες. Αυτό το ζωδιακό σημείο σχετίζεται με τον αγώνα του πνευματικού ανθρώπου να "προχωρήσει" πέρα από το σημείο που έχει επιτευχθεί έτσι ώστε, όταν εξαντληθεί προσωρινά η ζωτική ενέργεια και επέλθει ο "θάνατος της προσωπικότητας", ο άνθρωπος να βρεθεί "πλησιέστερα στο κέντρο της ζωής του, εγγύτερα στο κέντρο της ομάδας του και πιο κοντά στο κέντρο της θείας ζωής", όπως το εκφράζει η Προαιώνια Σοφία. Αυτή η ιδιαίτερη λέξη "θάνατος της προσωπικότητας" έχει δυο συγκεκριμένες σημασίες:

α)   Μπορεί να εννοεί το θάνατο του φυσικού σώματος.....

β)   Τον υποκειμενικό και μυστηριακό "θάνατο της προσωπικότητας". Αυτή είναι μια λέξη που δείχνει την μετάθεση της επικέντρωσης της διανομής ενέργειας από την προσωπικότητα (ένα συγκεκριμένο κέντρο δύναμης) στην ψυχή (ένα άλλο συγκεκριμένο κέντρο)....

Ο ωροσκόπος, ή το ανατέλλον ζωδιακό σημείο δείχνει την πρόθεση της ζωής της ψυχής ή τον άμεσο σκοπό της  για την τρέχουσα ενσάρκωση. Κρατάει το μυστικό του μέλλοντος και φανερώνει τη δύναμη η οποία, άμα χρησιμοποιηθεί σωστά, θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην επιτυχία. Αντιπροσωπεύει το σάττβα ή αρμονική όψη της ζωής και μπορεί να αποφέρει ορθή σχέση ανάμεσα στην ψυχή και την προσωπικότητα στην όποια ενσάρκωση. Μ’ αυτόν τον τρόπο δείχνει το δρόμο για την αναγνώριση της δύναμης της ψυχής.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 17-18
   
4.         σελήνη]..... Η επιρροή της σελήνης είναι καθαρά συμβολική, τόσο στη φύση της όσο και στην επίδρασή της και είναι απλώς το αποτέλεσμα αρχαίων σκέψεων και διδασκαλιών.... Για την εσωτερική αστρολογία η επιρροή της σελήνης σημειώνεται ως επίδραση σκέψης και αποτέλεσμα μιας πανίσχυρης και πανάρχαιας μορφής σκέψης.... Η σελήνη είναι μια νεκρή μορφή. Δεν έχει καμιά απολύτως εκπόρευση. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο οι αρχαίες γραφές αναφέρουν πως η σελήνη "συγκαλύπτει είτε τον Ήφαιστο είτε τον Ουρανό"....και οι αστρολόγοι καλά θα κάνουν να πειραματιστούν με αυτήν την υπόδειξη......
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 13

Η σελήνη. - Αυτός ο τύπος δύναμης (που προέρχεται από ορισμένους πλανήτες και όχι από την ίδια τη σελήνη), υποδηλώνει εκείνο που είναι παρελθόν. Συνεπώς συνοψίζει τους περιορισμούς και τα τωρινά εμπόδια. Διέπει το φυσικό σώμα και δείχνει που βρίσκεται η φυλακή της ψυχής.

5.        [Η επίδραση των Ζωδιακών, Συστημικών και Πλανητικών Ενεργειών]. Η επόμενη δήλωση που θα ήθελα να κάνω και η οποία απορρέει κανονικά από τα προηγούμενα, είναι ότι οι ζωδιακές, οι συστημικές, καθώς και οι πλανητικές ενέργειες, λειτουργούν είτε σαν ανασταλτικές είτε σαν διεγερτικές δυνάμεις, ανάλογα με τον τύπο του φορέα ή του σώματος πάνω στον οποίο επιδρούν. Η φύση αυτών των φορέων και η ικανότητά τους να έλκουν, να ανταποκρίνονται, να απορρίπτουν, να απορροφούν και να μετουσιώνουν, εξαρτάται αποκλειστικά από το σημείο της εξέλιξης που έχει επιτευχθεί, καθώς και από τη γενική πλανητική κατάσταση και ψυχολογία που επικρατεί στην ανθρώπινη οικογένεια την κάθε δεδομένη στιγμή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω μπορούμε να δούμε στο σημερινό κόσμο, όπου οι δυνάμεις, καθώς κρούουν με ένα σχεδόν βίαιο τρόπο και με καινούργιο μέτρο και ρυθμό πάνω στην πλανητική μας ζωή, προκαλούν μια εξαιρετικά έντονη ανταπόκριση από τους διανοούμενους του κόσμου, που τους διεγείρει  σε πιο ειλικρινή προσπάθεια πάνω σε ιδεολογικές γραμμές. Την ίδια στιγμή όμως το μόνο που βγάζουν από τις μάζες και τα υπανάπτυκτα άτομα είναι ο τρόμος, η αξιοθρήνητη μοιρολατρία, η διαδεδομένη φυσική υποβάθμιση και πολλές άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τη μορφική φύση.

Κάποια κατανόηση αυτών των επιδράσεων που δρουν ανασταλτικά ή διεγερτικά μπορεί να συλληφθεί εύκολα από εκείνους που μπορούν να κατανοήσουν τη φύση των δραστηριοτήτων του πλανήτη Κρόνου. Είναι ο πλανήτης που ρυθμίζει κυρίως εκείνο το εξελικτικό σημείο όπου γίνεται πλέον δυνατή η επιλογή, όπου μπορεί να γίνεται συνειδητά η απόρριψη ή η αποδοχή της ευκαιρίας, ενώ η αποδοχή της προσωπικής ευθύνης γίνεται ένα αναγνωρισμένο γεγονός μέσα μια σχεδιασμένη και οργανωμένη ζωή.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 19-20


v. Η Αντιστροφή του Τροχού της Ζωής

Υπάρχει μια ακόμη επαναστατική ιδέα την οποία κομίζει η εσωτερική αστρολογία στη σύγχρονη και εξωτερική της όψη: Στο μεγαλύτερο κύκλο των πολλών ενσαρκώσεων του ανθρώπου, αυτός - όπως πολύ καλά αναγνωρίζεται - περνά μέσα από το ζωδιακό κύκλο από τους Ιχθείς στον Κριό, οπισθοδρομώντας έτσι μέσα από τα ζώδια καθώς ακολουθεί το πέρασμα ή την ατραπό της οπισθοδρόμησης του Ηλίου. Αυτή η λέξη πάντα με ενοχλούσε, αλλά η φαινομενική οπισθοδρόμηση, που βασίζεται πάνω στη μετάπτωση των ισημεριών, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Μεγάλης Πλάνης.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 20

Τότε και για ένα μεγάλο διάστημα η ζωή του είναι κατά κύριο λόγο αντικοινωνική με την πνευματική έννοια. Είναι εγωιστής και εγωκεντρικός. Οι προσπάθειές του στρέφονται γύρω από τον εαυτό του και για την ικανοποίησή του και τις εγχειρήματα της προσωπικότητας και αυτό γίνεται σταθερά όλο και πιο ισχυρό. Αυτή είναι η τωρινή κατάσταση για τις μάζες.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 261

Τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να αναδύεται από εκείνη την πλάνη και δεν υπόκειται πλέον στη θυμική αυταπάτη και την επίδραση της παγκόσμιας μάγια, από εκείνη τη στιγμή αντιστρέφεται η κίνηση του μεγάλου Τροχού της Ζωής και τότε αρχίζει (αργά και επίπονα) να εργάζεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τότε περνά μέσα από τα ζώδια από τον Κριό προς τους Ιχθείς. Αρχίζει υπομονετικά και συνειδητά να δρα σαν μια ψυχή που αγωνίζεται προς το φως μέχρι που προβάλλει τελικά, στο τέλος της ατραπού στους Ιχθείς, ως ένας παγκόσμιος Νικητής και ως ένας παγκόσμιος Σωτήρας. Τότε γνωρίζει τη σημασία του θριάμβου πάνω στο θάνατο, επειδή ξεπέρασε και υπερνίκησε την επιθυμία.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 20-21


vi. Ο Σκοπός της Εξέλιξης

Θα πρέπει να σημειώσετε εδώ....ότι όλες οι ενέργειες - ζωδιακές, συστημικές και πλανητικές - ασκούν συγκεκριμένα επίδραση στις ζωές όλων των μορφών, σε όλα τα βασίλεια της φύσης. Τίποτε δεν διαφεύγει απ’ αυτές τις ακτινοβόλες και μαγνητικές επιρροές. Ο σκοπός της εξέλιξης για την ανθρωπότητα είναι να αποκτήσει συνειδητά και ζωντανά επίγνωση της φύσης αυτών των ενεργειών και να αρχίσει να τις γνωρίζει και να τις χρησιμοποιεί....

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει συνειδητά επίγνωση των πλανητικών επιρροών και να αρχίσει να τις χρησιμοποιεί για να εκτελέσει το σκοπό της ψυχής. Ο μυημένος πρέπει να έχει επίγνωση των ζωδιακών επιρροών που εκπορεύονται εντελώς έξω από το ηλιακό μας σύστημα.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 22-23

Ισως δώσαμε υπερβολική έμφαση στο αχανές άθροισμα των ενεργειών που δίνουν ώθηση και δρουν παντού μέσα στον κόσμο μας. Θα μπορούσε να κάνει κάποιον να τα χάσει έχοντας μια αίσθηση σμικρότητας και μηδαμινότητας.

Αλλά κάτι τέτοιο οφείλεται μονάχα στη σχετικά υπανάπτυκτη κατάσταση του "αντιληπτικού του μηχανισμού" του. Ας θυμάται λοιπόν ότι κατέχει δυνητικά τη δημιουργική ικανότητα να δομεί και να αναπτύσσει βαθμιαία έναν καλύτερο μηχανισμό λήψης, που θα του επιτρέψει τελικά να ανταποκρίνεται σε όλες τις κρούσεις και σε κάθε τύπο θείας ενέργειας.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 403-404


    (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου