ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

"…τη στιγμή της Πανσελήνου είναι σαν να ανοίγει μια θύρα ανάμεσα  στον Ήλιο και τη Σελήνη, καθιστώντας εφικτά ορισμένα γεγονότα πνευματικής φύσης."
Μαθητεία στη Νέα Εποχή, Τ. ΙΙ, σ. 55

1.   ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

Εδώ και δεκαετίες οργανώνουμε συναντήσεις για ομαδικό διαλογισμό την ώρα της πανσελήνου κάθε μήνα. Μια φορά κάθε μήνα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη στιγμή της πανσελήνου, γίνεται μια συνάντηση για διαλογισμό στα τρία μας Κέντρα (στο Λονδίνο, στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη) ή κοντά σε αυτά, στην οποία προσκαλούνται όσοι μένουν κοντά. Συνήθως δίνεται μια ομιλία από κάποιο μέλος του προσωπικού του Κέντρου, που αναφέρεται σε κάποια όψη του έργου της πνευματικής Ιεραρχίας του πλανήτη, την υπηρεσία του Σχεδίου ή τη διδασκαλία για την Ατραπό της Μαθητείας· την ομιλία ακολουθεί ομαδικός διαλογισμός που γίνεται σαν μια συνειδητή πράξη υπηρεσίας.

Σήμερα εκατοντάδες ομάδες υπηρεσίας σε όλο τον κόσμο, πολλές από τις οποίες εργάζονται σε συνεργασία με τη Λούσις Τραστ και τις δραστηριότητες υπηρεσίας της (Σχολή Αρκέην, Παγκόσμια Καλή Θέληση, και Τρίγωνα), συναντώνται τακτικά τη στιγμή της πανσελήνου κάθε μήνα για διαλογιστικό έργο.

Αυτές οι συναντήσεις είναι ανοικτές σε όποιον επιθυμεί να υπηρετήσει τους σκοπούς της πλανητικής Ζωής και τις ανάγκες της ανθρωπότητας, ακριβώς τη στιγμή που οι ενέργειες, με τις οποίες πρόκειται να εργαστεί, γίνονται μοναδικά πρόσφορες. Αυτές οι ενέργειες αν ορθά κατανοηθούν, ληφθούν και διαβιβαστούν μέσα σε διαλογισμό, μπορούν να είναι λειτουργικές βοηθώντας την ανθρωπότητα να προχωρήσει προς τον πνευματικό της σκοπό σαν ένα ολοκληρωμένο ευθυγραμμισμένο κέντρο συνείδησης μέσα στο σώμα του Ενός μέσα στον Οποίον ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε.
           
Ενώ αυτές δεν είναι αστρολογικές συναντήσεις, θα είναι επιβοηθητικό αν έχουμε επίγνωση των ιδιαίτερων ποιοτήτων  και ευκαιριών  που προσφέρονται από το κάθε ζώδιο της αντίστοιχης περιόδου. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε πιο ευαίσθητοι στην αλληλουχία των κύκλων που αντιστοιχούν στην ανάπτυξη του σχεδιασμένου έργου της Ιεραρχίας και τις εναλλαγές των συνθηκών στην ανθρωπότητα.

Με αυτήν την έννοια ενδιαφερόμαστε για την εσωτερική αστρολογία: την αστρολογία της ψυχής, του μαθητή, πάνω στον τροχό που αποκαλείται ανεστραμμένος τροχός του ζωδιακού. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε τις θεμελιώδεις θεωρίες της κοσμικής αστρολογίας, που ασχολείται με την προσωπικότητα, τον κατώτερο άνθρωπο, που ακόμη δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην επιρροή της ψυχής. Πράγματι, μπορούμε να συλλάβουμε και να κατανοήσουμε κάτι τουλάχιστον από τις αρχές της εσωτερικής αστρολογίας (που είναι ουσιαστικά η επιστήμη των σχέσεων), χωρίς το υπόβαθρο της παραδοσιακής αστρολογίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους Διαλογισμούς των Πανσελήνων:

Οσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να πάρουν από τη Λούσις Τραστ περισσότερες πληροφορίες γύρω από το διαλογισμό στις πανσελήνους, καθώς και για το χώρο που έχει επιλεγεί από τους τοπικούς ομίλους διαλογισμού.

Η προσέγγιση της Ιεραρχίας κατά την Πανσέληνο

Η ώρα της πανσελήνου είναι η περίοδος όπου οι πνευματικές ενέργειες είναι προσιτές με τρόπο μοναδικό και διευκολύνουν μια στενότερη σχέση ανάμεσα στην ανθρωπότητα και στην Ιεραρχία. Κάθε μήνα οι ενέργειες που εισρέουν μεταφέρουν τις ιδιαίτερες ιδιότητες του αστερισμού που επηρεάζει αυτό το μήνα. Οι ενέργειες αυτές καθώς πέφτουν διαδοχικά πάνω στην ανθρωπότητα, εδραιώνουν τις "θείες ιδιότητες" στη συνείδηση του ανθρώπου. Εμείς, σαν ζηλωτές και μαθητές επιδιώκουμε να διοχετεύσουμε την πνευματική εισροή στις διάνοιες και στις καρδιές των ανθρώπων και έτσι να ενισχύσουμε το δεσμό ανάμεσα στο ανθρώπινο βασίλειο και στο Βασίλειο του Θεού.

Η είσοδος στην Ατραπό της Προσέγγισης είναι δυνατή για άτομα, ομίλους και την ανθρωπότητα στο σύνολό της σαν μια μονάδα. Ενέργειες με τις οποίες δεν ερχόμαστε συνήθως ή φυσιολογικά μαζί τους σε επαφή, είναι δυνατόν να προσεγγιστούν, να συλληφθούν και να χρησιμοποιηθούν στις ώρες αυτών των Προσεγγίσεων, με την προϋπόθεση ότι ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους σε ομαδικό σχηματισμό. Έτσι το άτομο, ο όμιλος και η ανθρωπότητα εμπλουτίζονται και ζωογονούνται.


2.   ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (Η Επερχόμενη Νέα Θρησκεία)

Λογοϊκές Προσεγγίσεις κατά την Πανσέληνο

Κατά τη στιγμή της πανσελήνου (και μια περίοδο πέντε ημερών) η σελήνη και ο πλανήτης δέχονται και ανακλούν περισσότερο φως από τον ήλιο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Υπάρχει κάποιο υποκειμενικό αίτιο γι’ αυτό. Μπορώ να σας το εξηγήσω με ένα σύμβολο που μπορεί να σας μεταδώσει την αλήθεια ή που μπορεί να ενεργήσει σαν μια νύξη.

Μιλώντας συμβολικά, η περίοδος του πιο έντονου διαλογισμού του πλανητικού μας Λόγου λαμβάνει χώρα κατά την περίοδο της πανσελήνου κάθε μήνα. Όπως ακριβώς εσείς έχετε τον καθημερινό σας διαλογισμό, έτσι κι Αυτός στον υψηλό Του τόπο έχει το δικό Του κυκλικό σημείο επαφής. Αυτό προκαλεί τη διάχυση ακτινοβολίας και την είσοδο ενέργειας τόσο υποκειμενικής όσο και αντικειμενικής. Για όλους τους ειλικρινείς σπουδαστές συνεπώς το έργο στο νοητικό πεδίο διευκολύνεται. Γίνονται ικανοί τότε να διαλογίζονται πιο πετυχημένα και να φθάνουν στην κατανόηση με μεγαλύτερη ευκολία.
Εσωτέρα Θεραπευτική, σ. 341

Ιεραρχικές Προσεγγίσεις κατά την Πανσέληνο

Στις περιόδους της νέας σελήνης και της πανσελήνου, όλα τα μέλη όλων των Άσραμ διαλογίζονται βαθιά με έναν επικλητικό και εφελκυστικό τρόπο. Συνεπώς ο διαλογισμός τους διακρίνεται σε δυο μέρη: το πρώτο μέρος εφελκύει έμπνευση από τους Νιρμανακάγια με τους Οποίους έρχονται εσκεμμένα σε επαφή· το δεύτερο μέρος επικαλείται το Νέο Όμιλο Εξυπηρετητών του Κόσμου και του επιτρέπει  σε ανταπόκριση να είναι δεκτικός στην ιεραρχική εντύπωση.

Τρεις φορές το χρόνο – στις Εορτές των πανσελήνων του Κριού, του Ταύρου, και των Διδύμων – γίνεται ένας ενιαίος ιεραρχικός διαλογισμός, που οδηγείται από το Χριστό. Σε αυτές τις Εορτές γίνεται επίκληση της Σαμπάλλα ή εκείνου που βρίσκεται πέρα από τους Νιρμανακάγια, και μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια μόνο με ενωμένο διαλογισμό, με σκοπό και καθοδήγηση και με την ανώτατη δυνατή έμπνευση. Κάθε Ασραμ μπορεί να προσεγγίσει τους Νιρμανακάγια ως όμιλος σε καθορισμένες περιόδους, και για τις οποίες γίνεται κατάλληλη προετοιμασία. Μόνο ολόκληρος ο όμιλος των Ασραμ, η Ιεραρχία σαν σύνολο, μπορεί να προσεγγίσει τη Σαμπάλλα.

Η Προσέγγιση της Ανθρωπότητας κατά την Πανσέληνο

Ο Νέος Όμιλος επικαλείται την Ιεραρχία με στόχο να εντυπωθεί και να μπορεί να δεχθεί εντυπώσεις από τα Ασραμ μέσω των μαθητών τους στον [Νέο] όμιλο· έτσι η μεγάλη αλυσίδα της επαφής και ο μεγάλος αγωγός για την εισροή πνευματικής ενέργειας φθάνει από τη Σαμπάλλα στην ανθρωπότητα και κατόπιν, μέσω της ανθρωπότητας, στα τρία υπανθρώπινα βασίλεια· μ’ αυτόν τον τρόπο τα κατώτερα αυτά βασίλεια "φωτίζονται και ανυψώνονται". Όλα αυτά συντελούνται με διαλογισμό, με επίκληση και εφέλκυση, που προωθείται με πνεύμα λατρείας, η οποία είναι η θεμελιώδης μέθοδος πνευματικής αναγνώρισης. Έτσι εφελκύεται δημιουργικά και έρχεται βραδέως σε εξωτερική εκδήλωση η δόξα που κρύβεται σε κάθε μορφή.
Μαθητεία στη Νέα Εποχή, Τ. ΙΙ, σ. 217-218


(Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου